CD&V wil dringend meer diversiteit bij Vlaamse overheid
Sabine de Bethune (CD&V Foto: BELGA

CD&V wil dat er meer personen met een handicap of chronische ziekte worden tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid. Momenteel gaat het slechts om 1,3 procent, terwijl het streefcijfer op 3 procent ligt. “In Duitsland telt men 6 procent personen met een handicap bij het openbaar ambt en in Frankrijk 5,5 procent”, hekelt Sabine de Bethune (CD&V).

In het Vlaams Parlement werd dinsdag gedebatteerd over de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid. In de vorige legislatuur legde de Vlaamse regering een personeelsvermindering van 6,5 procent op en ook in deze legislatuur moet er worden bespaard. In een rapport van het Rekenhof is te lezen dat die trend tot kwaliteitsverlies bij de dienstverlening en stress bij het personeel leidt.

Volgens verschillende partijen hebben de besparingen ook een invloed op de streefcijfers voor diversiteit bij het personeel, onder meer rond vrouwen in kaderfuncties en personen met een migratieachtergrond. “België telt meer dan 500.000 mensen met een arbeidshandicap en minder dan 40 procent onder hen heeft een job. De overheid heeft hier een enorme voorbeeldfunctie”, aldus Sabine de Bethune. “In Nederland heeft men een groot akkoord gesloten met de sociale partners om het groeipad voor personen met een handicap wel te bereiken. Daar creëert men buiten de besparingen om functies waar mensen nuttig kunnen worden ingezet.”

Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) worden de percentages in de genoemde landen anders berekend. “Ik hecht veel belang aan de voorbeeldfunctie van de overheid, maar als we de vergelijking gaan maken met andere landen, moeten we opmerken dat zij ook de lokale besturen meetellen. Voor iemand met een beperking is het makkelijker om te werken bij een lokale overheid, waar hij dichter bij woont. Meer dan 50 procent van de jobs bij de Vlaamse overheid zit in Brussel”, aldus Homans.

De minister herhaalde in het parlement dat ze geen voorstander is van quota, maar wel van streefcijfers.