Straks geen herexamens meer aan UGent?
Een van de opties die op tafel ligt houdt een afschaffing van de herexamens in.

De UGent heeft vier scenario’s klaarliggen voor een herschikking van het academiejaar. In het meest ingrijpende scenario zijn er zelfs geen herexamens meer. ‘Let wel, dit is nog maar een denkoefening’, zegt onderwijsdirecteur Ilse De Bourdeaudhuij.

De start van het academiejaar op 1 september, om de vijf weken examen en geen herexamens meer. Dat is een van de opties die de UGent momenteel overweegt voor een herindeling van het academiejaar. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vandaag. De universiteit vindt het niet opportuun dat alle vakken gebundeld worden in semestriële examens. Aparte modules dragen de voorkeur weg.

De drie andere scenario’s zijn iets minder ingrijpend, maar houden toch ook een verandering in. In alle scenario’s zal het academiejaar starten op 1 september en zullen studenten hun herexamens meteen na hun eerste zit in mei kunnen afleggen, zodat de leerstof niet te ver weg zit en makkelijker weer kan opgeroepen worden.

De opties worden nu door een reeks van raden en commissies afgetoetst en in enkele faculteiten loopt er al een proefproject. Als een van de scenario’s erdoor komt, zal dat ten vroegste voor het academiejaar 2019-2020 zijn. Sneller kan namelijk niet, omdat er heel wat voorbereiding voorafgaat aan zo’n verandering en omdat er een overgangsjaar zal nodig zijn.

Ook de KU Leuven overweegt een aanpassing van het academiejaar, maar daar staat het nog in zijn kinderschoenen. ‘Binnenkort stellen we een werkgroep samen met studenten, proffen, en administratief en technisch personeel die de voor- en nadelen van het huidige systeem en de voor- en nadelen van een eventuele aanpassing zullen bekijken. Maar er is nog niets zeker. Zelfs niet of er een aanpassing komt’, zegt vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt.

Aan de UA en de VUB lopen ze voorlopig niet warm voor een aanpassing. ‘Er zijn voorlopig niet genoeg aanwijzingen dat een herindeling van het academiejaar beter zou zijn’, klinkt het aan de UA. De VUB spreekt dan weer van onvoldoende draagvlak, maar wil het in de toekomst wel bekijken.