Doel voorlopig nog niet van de kaart
Foto: blg
De containertoekomst van Antwerpen veiligstellen is niet automatisch gelijk aan een nieuw dok graven pal op de plek waar nu het Scheldedorp Doel ligt. De Vlaamse regering heeft nu een rist alternatieven op een rijtje gezet.

Vlaanderen onderzoekt de komende maanden wat er nodig is om de verwachte groei van de containeroverslag in de Antwerpse haven tegen 2030 op te vangen. Voor het Antwerpse havenbestuur lijkt het al een uitgemaakte zaak: de bouw van een nieuw groot dok op de linkerscheldeoever. Wat meteen een streep trekt door het Scheldedorp Doel.  

Voor de Vlaamse overheid is de Antwerpse voorkeur slechts een van de mogelijke pistes. Het gaat via de nieuwe juridische procedure ‘Complexe projecten’ naar de beste oplossing zoeken voor de containergroei  in de Antwerpse haven.  

'Wit blad'

‘We vertrekken van een wit blad’, stelt Freddy Aerts, de topman van de taskforce die de zoektocht leidt. Hij is een hoge ambtenaar van het ministerie van Openbare Werken en bevoegd voor de maritieme toegang tot de Vlaamse havens. 

Zijn opdracht is tegen het najaar op de proppen te komen met een voorstel. Tot 18 januari kan alvast de bevolking van de gemeenten in en rond de Antwerpse haven – op de linker en de rechter Scheldeoever – de kans te geven hun zeg te doen over een hele rist mogelijkheden.  De bevolking op de rechteroever is ook betrokken partij omdat enkele pistes zich daar situeren.

Naast de piste van de aanleg van het Saeftinghedok op de plaats van Doel worden ook voorstellen naar voren geschoven zoals verlengingen van bestaande containerkaaien langs de rivier en de bouw van een insteekdok.

Er is zelfs een scenario waarbij geen cent gestopt moet worden in een extra dok of kaaimuren, maar gewoonweg bekeken wordt of op de bestaande containerterminals door automatisatie niet veel meer containers overgeslagen kunnen worden dan nu het geval is.

(lees verder onder de kaart)

Kan Doel blijven bestaan? 

Meteen rijst de vraag of dit kan leiden tot het voortbestaan van het Scheldedorp Doel. De teloorgang van Doel is een van de grote schaduwvlekken op de uitbouw van Antwerpen als intercontinentale containerhaven. Aerts wees er gisteren bij de voorstelling van het onderzoek naar de alternatieven op dat een zeer groot deel van het dorp al eigendom is van de overheid. Maar of Doel al dan niet van de kaart verdwijnt, dat hangt volgens hem volledig af van het voorstel dat in het najaar van 2017 of begin 2018 de voorkeur krijgt van de Vlaamse regering.

De grote hoop van de Vlaamse overheid is dat de voorafgaande publieke consultatie en het grondige onderzoek van alle alternatieven het draagvlak bij alle betrokken partijen voor de verdere containergroei in de Antwerpse haven verbeteren.  
Er zit wel veel druk op het vrijwaren van de groeikansen van Antwerpen. De Antwerpse haven zelf roept al een hele tijd dat ze in 2021 nood heeft aan een nieuw containerdok. 

Ook de Vlaamse overheid wil zo snel mogelijk de knoop kunnen doorhakken. Uitgangspunt is op zoek te gaan naar oplossingen om jaarlijks 4 tot 7 miljoen containers extra via Antwerpen te kunnen laten passeren. Ter vergelijking: in de Antwerpse haven worden momenteel circa 10 miljoen containers gelost en geladen.