Jobbarometer 2017 staat op zomerweer
De jobvooruitzichten in de energiesector zijn goed. Foto: Photo News

De Belgische werkgevers kijken met vertrouwen naar 2017 en schatten de kansen op extra aanwervingen hoog in. De driemaandelijkse jobbarometer van Manpower staat op het hoogste peil in vijf jaar.

Elk trimester bevraagt de uitzendgroep Manpower 751 Belgische werkgevers naar hun personeelsprognoses voor de komende maanden. Als die enquête een positieve index oplevert, betekent dat dat er meer bedrijven zijn die zullen aanwerven dan dat er bedrijven zijn die het met minder personeel denken te gaan doen.

Voor het eerste trimester van 2017 geeft de Manpower-barometer een tewerkstellingsprognose aan van +6. Dat is een veel hogere score dan in de voorgaande trimesters. In de loop van 2016 kwam de barometer niet hoger dan +1 of +2. Met een index van +6 haalt de barometer de hoogste score sinds het derde kwartaal van 2011.

Kmo’s vol vertrouwen

Voor begin 2017 laten veel werkgevers hun voorzichtige houding dus varen en tonen ze zich optimistisch over extra aanwervingen. Vooral de kmo’s tonen veel vertrouwen.

Die trend zat er aan te komen, vindt Philippe Lacroix, managing director van Manpower. ‘In de afgelopen maanden kleurden verschillende economische indicatoren groen. Het gebruik van uitzendarbeid lag in oktober 7 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar en evenaart bijna het peil van vóór het uitbreken van de crisis in 2008. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de bedrijven klaar zijn om de komende maanden meer aan te werven.’

De positieve trend geldt voor zowel Vlaanderen als Brussel. In Wallonië tonen de werkgevers zich nog wat aarzelend (+3).

Digitale diensten

Vooral bij de digitale dienstverleners aan bedrijven (+12), de energiesector (+9) en de nonprofit (+8) staat de index hoog.

De zwakste jobtoename is voor rekening van de sector van transport en logistiek (+1). In de horeca is de trend zelfs negatief (-2). Voor de horeca is dat het zwakste resultaat sinds 2014.