Francken krijgt deurwaarder over de vloer
Foto: Bart Dewaele

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) krijgt vandaag de deurwaarder over de vloer met de vraag om 4.000 euro dwangsom en de gerechtskosten te betalen in de zaak rond een humanitair visum voor een Syrisch gezin. Maar dat is hij niet van plan.

De rechtbank legde Theo Francken een dwangsom op zolang hij weigert om een humanitair visum aan een Syrisch gezin te geven. Francken is niet zinnens om te betalen en zegt nu al naar de beslagrechter te zullen trekken als de deurwaarder beslag wil leggen op goederen in zijn kabinet.

Het voorstel van de regering om de dwangsommen voorlopig op een geblokkeerde rekening te storen werd afgewezen door Mieke Van Den Broeck, de advocate van het Syrische gezin.

‘Een dwangsom is net nodig om druk uit te oefenen om het visum af te leveren’, zei ze. ‘Als dat op een geblokkeerde rekening komt, is die druk weg. Als die dwangsom betaald wordt, zal het gezin dat geld trouwens schenken aan een daklozenorgansiatie.’

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft het Europees Hof van Justitie intussen gevraagd om te oordelen of het toekennen van een humanitair visum om ons land binnen te komen een gunst is waarover de regering zelf kan beslissen dan wel of het een recht is dat afdwingbaar is.

De regering houdt momenteel nog altijd vol dat het om een gunst gaat waarover de regering kan beslissen. N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het een goede zaak dat de kwestie voor het Europees Hof van Justitie wordt gebracht.

‘Er is nu onduidelijkheid over de wet’, zegt hij in een korte reactie tijdens zijn economische missie in Seoel. ‘Er wordt verwezen naar de jurisprudentie, naar eerdere uitspraken dus, maar daarmee stapel je uitspraak op uitspraak zonder dat je de grond van de zaak beoordeelt.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig