Francken: 'Ik wil geen rechters schofferen'
Foto: Katrijn Van Giel
'Mij zul je nooit horen zeggen dat rechters niet weten waarmee ze bezig zijn', zegt Theo Francken in een interview met De Standaard. Maar diverse arresten maken een performant asielbeleid in Europa ’steeds moeilijker’.

Op het moment van het interview, donderdagavond, wist Theo Francken niets af van de politieke charge die de partij op de rechterlijke macht uitvoerde. ‘Ik wil geen rechters schofferen', antwoordde hij op de vraag of rechters als wereldvreemd moeten worden afgeschilderd. 'Wereldvreemde uitspraken, dat is best een mooie kop voor dit artikel. Ik ga dat dus niet zeggen. Maar voor een lid van de uitvoerende macht wordt het steeds moeilijker om common ground te vinden voor een Europees asielbeleid. Een aantal rechterlijke uitspraken maken van de toepassing van de Conventie van Genève een onontwarbare knoop.'

In de uitleg van zijn voorzitter Bart De Wever kan hij zich helemaal terugvinden. 'Voor het eerst verplicht de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)  – een administratief rechtscollege – mij – de uitvoerende macht – om visa af te leveren', zegt hij. 'Dat is een manifeste schending van de scheiding der machten. Bovendien roept ze artikel drie van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in. Dat verdrag geldt niet voor Syrië. Zo’n ruime interpretatie zet het volledige asielbeleid op de helling.’

Verdrinkingen

Volgens hem maakt het Hirsi-arrest push-backs bijvoorbeeld onmogelijk, waardoor 'iedereen die in een bootje stapt en asiel aanvraagt Europa binnenmag'. 'Dat arrest veroorzaakt meer verdrinkingen dan ooit', zegt de staatssecretaris, die de verdrinkingen een schandvlek voor Europa noemt.

Als oplossing stelt hij een deal voor met de Noord-Afrikaanse landen zoals Europa met Turkije heeft gedaan. 'De illegale stroom, vooral uit Libië, moet via onmiddellijke terugkeer een halt worden toegeroepen en worden vervangen door Europees gesponsorde opvang in de regio en gecontroleerde hervestiging. Het aantal migranten dat zo Europa binnenmag, stellen we op voorhand vast.’

‘Met zo’n systeem is het na twee weken gedaan met drenkelingen. Wie in een boot stapt, weet vooraf dat hij zonder pardon wordt teruggestuurd.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in