'Zorgwekkende toename van aantal laagpresteerders in Vlaams onderwijs'
Foto: Jimmy Kets
Het Vlaamse onderwijs behoort tot de absolute top in Europa, blijkt uit de resultaten van het PISA-onderzoek van de Oeso. Maar er zijn belangrijke aandachtspunten: ‘Te veel leerlingen slagen er niet in om basisgeletterdheid en -gecijferdheid te verwerven' en nergens anders is het verschil tussen autochtone en allochtone leerlingen zo groot.

Als Azië niet zoveel wiskundeknobbels kende, waren de Vlaamse leerlingen absolute wereldtop wat wiskunde betreft. In Europa houden alleen Estland en Zwitserland gelijke tred. Onder de buurlanden vinden we voor wiskunde geen concurrenten en zelfs sterke onderwijslanden als Finland en Polen scoren beduidend minder goed dan Vlaanderen.

In leesvaardigheid scoren wereldwijd slechts negen landen hoger dan Vlaanderen, voor wetenschappen zijn dat er acht. Estland en Finland behoren tweemaal tot de enige Europese landen die het beter doen.

Blijkt ook uit de cijfers: meisjes doen het beter dan jongens op vlak van leesvaardigheid; jongens doen het beter dan meisjes in de wetenschappen. En het andere Belgische landsdeel, Wallonië, scoort voor alle drie bestudeerde onderdelen opvallend slecht.

Lees verder onder de grafiek

Laagpresteerders

Maar genoeg gejubeld: er is ook in het Vlaamse onderwijslandschap nog heel wat werk aan de winkel. ‘Te veel leerlingen slagen er niet in om basisgeletterdheid en -gecijferdheid te verwerven’, luidt het in een persbericht van Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die de resultaten vandaag voorstelde.

‘De toename van de groep leerlingen die niveau 2 niet bereiken is zorgwekkend. Voor zowel wetenschappen, wiskunde als lezen gaat het in 2015 om zo’n 17 procent van de 15-jarige leerlingen in Vlaanderen.’ ‘Niveau 2’ wordt vaak omschreven als het minimale niveau om in de maatschappij goed op eigen benen te kunnen staan.

Belangrijke kanttekening is dat de trend van dalende scores in heel veel landen wordt vastgesteld. ‘In Nederland tekenen zich bijvoorbeeld vergelijkbare evoluties af, ook met betrekking tot de laagpresteerders. In Finland is de dalende trend voor wiskunde en wetenschappen zelfs het grootst van alle deelnemende landen.’

‘Belang kennis onderwijstaal’

Nog een aandachtspunt zijn de grote verschillen tussen de resultaten van de Vlaamse leerlingen: ‘al langer een pijnpunt in Vlaanderen’. Dat geldt zowel voor het verschil tussen de sterkste en de zwakste leerlingen als voor de verschillen naargelang de socio-economische thuissituatie, de thuistaal en de migratiestatus van leerlingen.

In geen enkel ander bestudeerd land is de kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen zo diep. 'Zelfs na compensatie voor sociaal-economische verschillen scoren de autochtone leerlingen gemiddeld nog 57 punten hoger op wetenschappelijke
geletterdheid dan hun leeftijdsgenoten met een migrantenachtergrond', klinkt het in een persbericht van de UGent. 'Dit puntenverschil is het grootste van alle landen.'

Als leerlingen thuis geen Nederlands spreken, scoren ze minder goed op de PISA-testen. ‘Het belang van een goede kennis van de onderwijstaal wordt daarmee nogmaals onderstreept.'

Lees verder onder de grafiek

'Belang modernisering'

‘Deze resultaten tonen eerst en vooral aan dat we trots mogen zijn op ons Vlaamse onderwijs’, zegt minister Crevits. ‘Tegelijkertijd wijzen de resultaten op een aantal aandachtspunten die we krachtig moeten aanpakken. Ze onderstrepen het belang van het consequent uitvoeren van de modernisering van het secundair onderwijs: een sterkere algemene vorming, de inzet op basisgeletterdheid en de getrapte studiekeuze.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig