Betonstop: wordt wonen op het platteland duurder?
Foto: vum

De ‘betonstop’ die de Vlaamse regering tegen 2040 wil invoeren, heeft heel wat gevolgen voor hoe en waar we in de toekomst gaan wonen. Na 2040 mag er geen extra grond meer bebouwd worden; open ruimten moeten open ruimten blijven.

Dat wil de regering onder andere voor elkaar krijgen door mensen aan te moedigen meer in steden en bij ‘knooppunten’ te gaan wonen. Die knooppunten zijn plaatsen waar er openbaar vervoer is, waar er stations zijn, en bij voorkeur plaatsen waar mensen sowieso ook al werken.

Maar om mensen ook echt zover te krijgen om het platteland achter te laten en voor de stad of zo’n knooppunt te kiezen, stelt Leo Van Broeck,Vlaamse Bouwmeester, voor om het kadastraal inkomen voor woningen en appartementen in de stad te verlagen, en dat van woningen op het platteland te verhogen, terwijl dat nu omgekeerd is. Het KI voor woningen in de stad ligt meestal hoger dan het KI van huizen op het platteland. Dat betekent dus dat de onroerende voorheffing die je als eigenaar jaarlijks betaalt voor jouw eigendom op het platteland ook zal stijgen. “Door zo’n verlaging van dat KI kunnen we mensen die in de stad gaan wonen belonen.”

“En ook de aanleg van nutsleidingen naar afgelegen percelen moet duurder worden', zegt Van Broeck. 'In de stad liggen de kosten voor de overheid voor riolering, voor gasleidingen en dergelijke lager dan voor zo’n leidingen op het platteland. Als je verder weg woont, dan zijn de kosten voor de staat voor nutsleidingen veel hoger. Daarnaast verslinden alleenstaande huizen op het platteland energie en liggen ze op auto-afhankelijke plaatsen.'

Een nieuwe woning bouwen in volledig open ruimte, ver weg van de woonkernen, zonder voorzieningen of met weinig infrastructuur in de buurt, zal niet meer mogelijk zijn na 2040.

Bestraffend

Ook de Landelijke Gilden zijn pro open ruimten in Vlaanderen, maar volgens de organisatie voor bewoners van het platteland is het KI verhogen op het platteland geen goed idee. 'Want die maatregel werkt bestraffend', zegt voorzitter Stijn De Roo.