De Nederlandse schrijver en ex-politicus Jan Terlouw (85) toonde zich in het tv-programma De wereld draait door bezorg over de huidige samenleving. ‘We vertrouwen elkaar niet meer.’

Terlouw, bekend van kinderboeken zoals Koning van Katoren en Oorlogswinter, richtte zich rechtstreeks tot de kijker en vergeleek zijn Nederland van vroeger met dat van nu.

Overal hingen de touwtjes uit de brievenbussen’, zei Terlouw, in een vorig leven politiek leider van D66, over de naoorlogse jaren. ‘Gewoon de voordeuren opentrekken en bij elkaar binnenlopen. Volwassenen ook. We vertrouwden elkaar. We zeiden: make love, not war. We hadden wel kritiek op de regering, maar we wantrouwden ze niet. De regering had toen moreel gezag. En nu is het 2016 en er zijn heel veel dingen veranderd.’

Vertrouwen

Hoewel de welvaartstaat  volgens hemgeweldig is, verwoesten we de aarde als nevenverschijnsel. De oceanen zijn vervuild met plastic, oerwouden worden gekapt, heel veel dier- en plantensoorten zijn uitgestorven. Daar moeten we iets aan doen, zei hij.

Terlouw haalde ook een tweede punt aan. Er hangen ook geen touwtjes meer uit de brievenbussen. ‘We vertrouwen elkaar niet meer. (...) De overheid vertrouwt de bevolking ook niet meer. Alles wordt dichtgeregeld.’

Door het wantrouwen in de politiek worden mensen zoals Donald Trump verkozen, klonk het.

Oplossing

Hoe los je het op? ‘In de eerste plaats de politiek. Wees integer, wees onkreukbaar en draag uit dat je het publieke belang verdedig. En dat is de toekomst. De jeugd. Het is het belang van de toekomst van een leefbare aarde voor de jeugd.’

Hij hoopt dat op de termijn de touwtjes weer uit de brievenbussen hangen, waarmee mensen vroeger gewoon bij elkaar konden binnenlopen. Na zijn toespraak richtte de schrijver zich nog zichtbaar geëmotioneerd tot de jeugd in de studio. 'Ik heb een prachtig leven gehad, ik wil dat jullie dat ook hebben.'