Minister Weyts: ‘Algemene kilometerheffing noodzakelijk tegen files’
Foto: BELGA

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) hoopt dat de volgende Vlaamse regering werk zal maken van een algemene kilometerheffing.

Na de oproep van de transportsector voor een algemene kilometerheffing in De Tijd, herhaalt Vlaams minister van Mobiliteit Weyts dat hij daar een principieel voorstander van is.

‘Een algemene kilometerheffing is in de eerste plaats noodzakelijk om te vermijden dat onze wegen dichtslibben’, zegt hij.

Bovendien zou ze automobilist ten goede kunnen komen. ‘Een algemene heffing kan ook tot een belastingverlaging voor de Vlaming leiden, omdat ook buitenlanders dan moeten meebetalen voor het gebruik van onze wegen.’

Met dat geld komt volgens de minister extra ruimte vrij voor investeringen in weginfrastructuur, maar ook voor een zogenaamde mobiliteitssturing. Daarbij worden mensen die buiten de file rijden, beloond.

Spitsrijden

Transporteconoom Stef Proost (KU Leuven) vindt dat de overheid in de strijd tegen files nu al spitsrijden in Antwerpen en Brussel moet tariferen. ‘Het volstaat dat het verkeer tijdens die files met 10 procent tot 20 procent afneemt om een goede doorstroming van het verkeer te verzekeren’, zegt hij aan onze redactie.

Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de filezwaarte in Vlaanderen de afgelopen vijf jaar met 35 procent toenam, en het afgelopen jaar alleen al met 15 procent.