Vlaamse regering trekt 'cadeau aan zichzelf' in
Archiefbeeld Foto: put

De maximumbedragen voor de lokale verkiezingscampagnes gaan uiteindelijk toch niet omhoog. De oppositie reageert tevreden dat de Vlaamse regering dit ‘cadeau aan zichzelf’ intrekt.

Oppositiepartij SP.A, die de geplande verhoging van de uitgavenplafonds eerder al fel had bekritiseerd, is tevreden dat de regering nu op haar stappen terugkeert. ‘De verhoging zou een bijzonder slecht signaal zijn naar de Vlaamse gezinnen van wie deze regering al zoveel inspanningen heeft gevraagd’, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke.

Op de superministerraad van de Vlaamse regering vlak voor het zomerreces doken de plannen om de plafonds voor lokale kiescampagnes te verhogen voor het eerst op. Bedoeling was om die maximuuitgaven voortaan te berekenen op basis van het totale aantal inwoners van een stad of gemeente, en niet alleen het aantal stemgerechtigden. 

De oppositie reageerde onmiddellijk zeer gepikeerd. Door de partijfinanciering via de overheidsdotaties hebben grote partijen, met in de meerderheid N-VA op kop, een pak meer geld om in campagnes te stoppen. Op een moment dat de Vlaamse regering de bevolking extra inspanning vraagt, was dit een ‘bijzonder slecht signaal’, vond SP.A, Groen sprak van ‘een cadeau dat de grote partijen N-VA en CD&V zichzelf geven’. 

Maar daar blijkt dus uiteindelijk niets van in huis te komen. De maatregel is geschrapt uit het betrokken voorontwerp van kiesdecreet. Het agentschap Belga meldt op basis van een nota van de Raad van State dat de Vlaamse regering eigenlijk niet bevoegd is om te raken aan de hoogte van de campagnemiddelen. 

De woordvoerder van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), bevestigt dat de Vlaamse regering niet bevoegd is, 'tot ieders verbazing'. 'We zijn namelijk wel bevoegd voor de controle op de verkiezingsuitgaven, maar niet voor de beperking ervan.'

Hij spreekt tegen dat het de bedoeling was om de bedragen zomaar te verhogen. 'De kieslijsten zijn er pas 40 dagen voor de verkiezingen. Pas dan heb je echt zicht op de maximumuitgaven. Dat wilden we verhelpen door via de inwonersaantallen te werken en zo sneller duidelijkheid te krijgen.' 

Het Vlaams parlement verlengde onlangs zelf de sperperiode, waardoor de situatie nog net iets vervelender wordt. Er moet dus nog langer 'blind' worden gevaren, luidt het. 'Tenzij ook die verlenging aangevochten wordt. Want als Vlaanderen niet bevoegd is voor de beperking van de uitgaven, dan is het ook niet bevoegd voor de verlenging van de sperperiode. Desalniettemin heeft iedereen voor gestemd.'

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in