Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode gaan fuseren
Burgemeesters Lode Ceyssens en Benny Spreeuwers. Foto: hbvl

De Limburgse gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek gaan fuseren. Dat is beslist op beide gemeenteraden. Het is de eerste gemeentefusie in Vlaanderen in 33 jaar.

Maandagavond werd het principieel akkoord voor een vrijwillige fusie tussen beide gemeenten goedgekeurd. In de loop van 2017 keuren de twee gemeenteraden de fusie definitief goed. Een jaar later geeft ook de Vlaamse regering haar goedkeuring. Op 14 oktober 2018 volgen er gezamenlijke gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente. Inwoners van Meeuwen-Gruitrode kunnen dan op Opglabbeekse kandidaten stemmen, en omgekeerd. Vanaf 1 januari 2019 moet de fusie een feit zijn.

Waarom willen de gemeenten de fusie aangaan?

‘We zien heel wat uitdagingen onze richting uit komen’, legt burgemeester Ceyssens de fusie uit. ‘Zo worden bij de provincies de persoonsgebonden materies afgeschaft, iets waar wij als kleine gemeenten toch afhankelijk van zijn. De gemeenten krijgen ook meer en meer taken, wat natuurlijk goed is. Maar dat vergt ook meer competentie en kennis en dus middelen. En ten derde willen we ook fusioneren omwille van de taxshift, die de inkomsten van de gemeenten zal doen dalen.’

Dankzij de fusie krijgen ze van Vlaanderen een schuldovername van 500 euro per inwoner, dat betekent dat de gemeenten in totaal 11,7 miljoen euro schuldovername krijgen.

‘Die fusiebonus krijgen ze om orde op zaken te kunnen stellen, financieel gezien’, zegt de woordvoerder van bevoegd minister Liesbeth Homans, Jan van der Vloet. ‘De gemeenten krijgen daar natuurlijk wel begeleiding rond vanuit onze administratie, zodat ze het niet allemaal zelf moeten uitzoeken. Dat maakt de fusie voor hen toch aannemelijk, want het is de bedoeling dat de gemeenten er sterker uitkomen.’

Nieuwe naam

Een fusie tussen twee gemeenten brengt ook een kost met zich mee, zo’n half miljoen euro voor beide gemeenten. Zo moeten de ICT-systemen op elkaar afgestemd worden, moet er een nieuwe website gevormd worden en moet er natuurlijk een nieuwe naam gekozen worden. ‘We hebben ondertussen al meer dan 187 voorstellen voor de nieuwe naam’, aldus burgemeester Ceyssens. ‘Nog tot 14 februari volgend jaar kunnen mensen voorstellen indienen. Dan gaan we nog bekijken hoe we de nieuwe naam gaan kiezen, maar dat zal voor in de loop van 2017 zijn.’