‘Wie in dit land geboren wordt met een beperking, wordt aan eigen lot overgelaten’
Foto: Š Mika

Een veertigtal mensen hebben zondagnamiddag een betoging gehouden in het centrum van Brussel om een gelijke behandeling te eisen voor kinderen met een beperking. De initiatiefnemers vinden dat er nog steeds te weinig plaats is in het onderwijs en in de opvang voor dergelijke kinderen. Ze pleiten ook voor een volwaardig burgerschap voor elke persoon met een beperking.

‘Onder beperking verstaan wij elke stoornis, handicap, of vorm van anders zijn die tot gevolg heeft dat men ernstige beperkingen ondervindt om normaal te functioneren en een normaal bestaan op te bouwen’, klinkt het bij de manifestanten van de Ouders van Kinderen met een Beperking (OVKB). ‘Wie in dit land geboren wordt met een beperking, komt in een wereld terecht vol termen als PAB, VAPH, FOD of M-decreet. Wie er zijn weg in vindt, behoort tot de gelukkigen maar een groot deel van de mensen met een beperking vindt de weg niet en krijgt dus geen hulp.’

Daarom eisen de OVKB een gelijkwaardige behandeling van kinderen zonder of met beperking en dat de basisrechten van kinderen met een beperking gewaarborgd worden. ‘Gelijkwaardige behandeling betekent een correcte toegang tot de voorzieningen waar mensen zonder beperking ook toegang tot hebben, zoals onderwijs, huisvesting, enz. Onder basisrechten verstaan we het recht op correcte gezondheidszorg, met continuïteit in de zorg, het recht op goed en toegankelijk onderwijs, door inclusie in het gewone onderwijs en een uitbreiding van het aanbod voor specifieke doelgroepen, het recht op onderdak, met onder meer een vlotte toegang tot begeleid wonen, het recht op een aangepaste tewerkstelling of basisinkomen, en het recht op hulp of gezinsondersteuning.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig