‘Larie dat Brussel plots begaan is met dierenwelzijn’
Foto: Sven Dillen

Hoewel de Brusselse regering donderdag besliste om geen slachthuis meer te organiseren tijdens het Offerfeest, blijft ze het onverdoofd slachten via de gemeenten subsidiëren, hekelt N-VA.

Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene verwijst naar de begroting van het Brussels gewest om die stelling te staven. Daarin staat 125.000 euro ingeschreven ‘om op gemeentelijk vlak een nieuwe organisatie van tijdelijke slachtplaatsen mogelijk te maken’.

‘Er zullen dus nog steeds rituele slachtingen plaatsvinden met rechtstreekse steun van het Brussels gewest. Het is larie als zou het gewest plots meer begaan zijn met dierenwelzijn. De enige reden dat het gewest het offerfeest niet meer zelf organiseert is de rampzalige coördinatie vanuit het gewest dit jaar’, vindt Dhaene.

‘Trieste dag voor dierenwelzijn’

Volgens het parlementslid toont bevoegd staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) opnieuw dat dierenwelzijn voor haar geen prioriteit is. ‘Zelf beweert ze dat haar beleid werkt en dat er minder vraag is bij de moslimgemeenschap naar onverdoofde slachtingen. Waarom voorziet ze voor 2017 dan een budget voor het organiseren van slachtvloeren dat even hoog is als het bedrag voorzien in 2014? Een trieste dag voor het dierenwelzijn in Brussel’, besluit ze.

'Onvoldoende'

Ook dierenrechtenorganisatie GAIA reageert op de beslissing van de Brusselse regering om geen slachthuis meer te installeren voor het islamitische Offerfeest. 'Goed maar onvoldoende', klinkt het bij monde van voorzitter Michel Vandenbosch. GAIA roept de Brusselse regering op om het onverdoofd slachten ook in reguliere slachthuizen te verbieden.