Meer stress en minder energie op werkvloer
Teveel werk is de belangrijkste oorzaak van stress.

Drie op de tien Belgische werknemers vinden het stressniveau ‘onaanvaardbaar’.

Op de vraag of ze ‘regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau’ ondervinden, antwoordt 30,8 procent van de werknemers positief. Dat is het voornaamste resultaat van een ondervraging door HR-dienstverlener SDWorx bij 2.500 werknemers.

Het onderzoek wordt jaarlijks afgenomen, en de stress-klachten nemen gestaag toe. In 2009 zei nog 26,9 procent ‘ja’ op dezelfde vraag. Vorig jaar was sprake van een heel lichte daling, maar die heeft zich dit jaar dus niet voortgezet.

Gevraagd naar de voornaamste stressfactoren, komt de ‘mentale en emotionele belasting van de job’ op de eerste plaats, in combinatie met tijdsdruk en teveel werk. De ‘sociale omgeving’ is daarna de belangrijkste stressfactor. Daarbij wordt vooral de relatie met de chef bedoeld. De bedrijfscultuur in het algemeen is de derde belangrijkste oorzaak van stress.

SDWorx vroeg ook of werknemers op het werk vaak ‘bruisen van energie’. Daar gaf 73,7 procent een positief antwoord op. Minder dan de afgelopen jaren. Uitdagingen, zinvolheid, erkenning en groeimogelijkheden bepalen hoeveel energie in het werk wordt gestoken.

De resultaten voor mannen zijn identiek aan die van vrouwen. Leeftijd is evenmin een onderscheidend element. De personeelscategorie wel: hoe hoger het functieniveau, hoe meer energie de werknemer in zijn job steekt. Van de hogere kaderleden bruist 89,2 procent van de energie.