‘Hoge accijnzen op alcohol zijn contraproductief’
Foto: Photo News

De drankensector in België smeekt de regering om de accijnsverhoging terug te draaien. De doelstellingen die de regering voor ogen had met die accijnzen, worden niet behaald. De sector noemt het een mislukking. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) sluit niet uit dat de accijnzen op alcohol opnieuw verlaagd worden

De regering besliste in november vorig jaar om de accijnzen op wijn en sterkedrank fors te verhogen, in de hoop extra geld te vinden voor de begroting. Dat is volgens de sector helemaal mislukt. ‘Deze maatregel had 165 miljoen euro moeten opbrengen van januari tot oktober 2016. Vandaag moet de staat echter een tekort van 5 miljoen euro noteren “dankzij” een verlies van 70 miljoen euro aan btw wegens de forse daling van de verkoopvolumes,’ zegt Geert van Lerberghe, directeur-generaal van Vinum Et Spiritus.

Het maandelijks toezicht van de administratie toont aan dat accijnzen op alcohol 116,52 miljoen euro minder opbrengen dan geraamd. Op basis van dat toezicht onderzoekt de administratie de impact van de taxshift op de volumes en de ontvangsten van de alcoholische dranken. Op basis van die studie zal het mogelijk zijn om vast te stellen of een herziening van de accijnstarieven al dan niet noodzakelijk is. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt liet onlangs verstaan dat hij een verlaging van de accijnzen op alcohol niet uitsluit. Van Lerberghe hoopt dat het meteen gebeurt. ‘Het zou de eindejaarsfeesten nog wat sprankelender maken voor de Belgische consumenten, voor de horeca, voor de 36.200 werknemers in de sector én voor de overheidsfinanciën.’

‘Mensen kopen hun drank in het buitenland’

Volgens van Lerberghe is de verkoop van gedistilleerde dranken met 30 à 35 procent gedaald sinds de accijnsverhoging. Hij benadrukt wel dat dat niet wil zeggen dat de Belg minder drinkt. Het gevaar is dat Belgen massaal over de grens kopen. ‘In Luxemburg is het totale aantal verkochte liters gedistilleerde dranken met 40 procent gestegen. In Noord-Frankrijk groeien de verkopen dubbel zo hard als in de rest van het land. Auchan (een Franse warenhuisketen, red.) stuurt al advertenties in het Nederlands tot in Antwerpen.’

Vooral de kmo's hebben het volgens de sectororganisatie moeilijk na de accijnsverhoging. ‘Honderden jobs dreigen verloren te gaan, waarvan een pak in Wallonië omdat de grensverkoop daar veel sterker speelt’, aldus van Lerberghe.