70 km/u buiten bebouwde kom nieuwe norm
Foto: BELGA

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lanceert een campagne om bestuurders voor te bereiden op die hervorming. Door de maatregel zullen er alvast ongeveer 30.000 verkeersborden kunnen verdwijnen en moet de weg ‘leesbaarder’ worden. 'Met minder onduidelijkheid en minder borden mikken we op minder doden', zegt Weyts.

De huidige situatie op onze gewestwegen is behoorlijk absurd. Buiten de bebouwde kom is 90 km/u de regel. Maar die regel is in de praktijk de uitzondering. Overal staan borden die de limiet op 70 km/u leggen. Dat maakt dat er intussen 6.000 kilometer gewestwegen is waar het uitzonderingsregime van 70 km/u geldt en amper 2.000 kilometer die de regel van 90 km/u volgt.

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 kilometer per uur de norm buiten de bebouwde kom. De hogere maximumsnelheid van 90 km/u kan alleen nog op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide bebouwing vlakbij de weg.

De nieuwe regel moet niet alleen de verkeersveiligheid ten goede komen, het moet ook helpen om komaf te maken met het 'oerwoud aan verkeersborden', aldus Weyts. Door de vereenvoudiging kunnen er ongeveer 30.000 snelheidsborden voorgoed verdwijnen.

Weyts: '68 procent van de dodelijke slachtoffers valt buiten de bebouwde kom. Studies van het BIVV tonen aan dat chauffeurs zich binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de maximumsnelheid houden. Eenmaal buiten de bebouwde kom duwen we het gaspedaal vaak te hard in. We maken de wegen buiten de bebouwde kom nu beter leesbaar. Minder verwarring moet zorgen voor meer veiligheid.'

De N-VA-minister heeft nu een campagne gelanceerd om de weggebruikers te informeren over de vereenvoudiging van de maximumsnelheid. Op ongeveer 400 locaties langs de weg komen er affiches. Er komen spotjes op radio en TV. Buitenlandse weggebruikers worden geïnformeerd via buitenlandse transportfederaties en automobilistenorganisaties.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in