Open haard klieft Open VLD
Foto: DIRK WAEM
Als diehard-liberale kan Gwendolyn Rutten niet tegen betutteling. ‘Straks mag de open haard niet meer aan’, brieste ze gisteren. Opvallend: daar waar men de haard wil temperen, zit Open VLD in het bestuur.

'Wat is dat toch met de drang van sommigen om te regelen, betuttelen en verbieden? Ik gruwel daarvan...’ Er moest Gwendolyn Rutten gisterenochtend duidelijk iets van het hart. Via Twitter en Facebook trok ze fel van leer tegen de ‘verbodswaanzin’. ‘Straks mag de open haard niet meer aan, is alcohol verboden en als handenvrij bellen zo gevaarlijk is – mogen we dan nog wel met elkaar praten in de auto? Als het al niet verboden wordt om nog een auto te hebben natuurlijk. (...) Liever goesting en individuele verantwoordelijkheid dan de betweterige orde die elke dag een nieuw regeltje verzint.’

Het is niet voor het eerst dat Rutten zich profileert als een vrijheidsstrijdster pur sang, maar haar uithaal is opvallend. Vooreerst omdat er feitelijk geen verbod ís op een open haard, alcohol drinken of handenvrij bellen. Wel worden die gedragingen in vraag gesteld, waarbij men zich doorgaans baseert op studies die wijzen op de schadelijke gevolgen. 

Ruttens post oogstte enorm veel reacties, men verweet haar ‘populisme’, en het ‘uitspelen van de Trumpkaart’ – aldus Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. De Open VLD-voorzitster wil niet ingaan op de polemiek, ze wilde enkel een punt maken.
Er is nog een andere reden die haar uithaal des te opvallend maakt: in de steden waar een poging wordt gedaan om het gebruik van de open haard te beperken – met name Gent en Antwerpen – maakt Open VLD deel uit van het stadsbestuur.

De lokale ‘sensibiliseringscampagne’ is niet op voorhand doorgesproken met de Melsensstraat, zoveel is duidelijk. De partijtop respecteert de lokale autonomie, maar hoedt zich wel voor overregulering. ‘Er mógen regels zijn’, zo vinden de liberalen, ‘maar de slinger slaat te fel door.’ Als er één partij wil/moet waken over de vrijheid van het individu, dan is het Open VLD wel. Dat wordt ook van de afdelingen verwacht.