In de Sint-Pietersbasiliek in Rome is de Belgische aartsbisschop Jozef De Kesel (69) samen met zestien andere bisschoppen tot kardinaal 'gecreëerd'.

Het was paus Franciscus zelf die de dienst in de beroemde Sint-Pietersbasiliek vanochtend voorging. Hij riep de naam van De Kesel af, waarop die moest knielen en zijn trouw aan de paus en de kerk moest beloven. Daarna werd De Kesel door de paus benoemd en ontving hij het typische rode hoofddeksel. 

Na de dienst is er ook nog een moment waarop de zeventien nieuwe kardinalen felicitaties ontvangen van medegeestelijken, familie, vrienden en hooggeplaatsten. Voor ons land zijn volgens VRT onder andere Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en staatssecretaris van Internationale Handel Pieter De Crem (CD&V) naar Rome afgezakt om De Kesel geluk te wensen.

De Kesel werd als bisschop van Brugge minder dan een jaar geleden tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel gewijd. Vroeger was dat op zich al voldoende om nadien tot kardinaal benoemd te worden, maar paus Franciscus is kieskeuriger. Hij benoemt minder aartsbisschoppen uit Europa en meer uit de andere werelddelen, om zo een meer universele kerk te bekomen. Zo werd De Kegels voorganger, André-Joseph Léonard, gepasseerd door Franciscus.

Bij de benoeming tot kardinaal draait het meer om de titel en de bijhorende erkenning dan om een echte functie. De Kesel blijft gewoon zijn werk doen als de aartsbisschop en voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie. Als de paus aftreedt of overlijdt, moeten de kardinalen - zij die jonger zijn dan 80 jaar - wel een nieuwe paus kiezen.