Vlaamse regering ziet schulden bijna verdubbelen
Bart Tommelein Foto: blg
De schuldgraad mag de komende jaren maximaal oplopen tot 65 procent van de Vlaamse begroting, besliste de Vlaamse regering. Die verwacht dat de Vlaamse schuld tegen 2022 zal oplopen van 19 tot 35 miljard euro. Volgens N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.gaat het daarbij om een louter boekhoudkundige operatie.

De Vlaamse schuldratio bedraagt vandaag 46 procent. Maar het was ooit nog veel beter. In 2008 was de Vlaamse directe schuld zo goed als helemaal verdwenen.

Toen besliste de bankencrisis er anders over. De Vlaamse overheid belandde met zijn financiële participaties in KBC, Dexia en Ethias opnieuw in de schulden. Strengere Europese begrotingsregels, waardoor ook investeringen zoals in Oosterweel en de schulden van de sociale huisvesting in de Vlaamse schuld opgenomen moeten worden, deden de rest.

Rating behouden

De Vlaamse schuld is al gestegen van 8 miljard euro eind 2008 naar ongeveer 19 miljard euro eind vorig jaar. En de Vlaamse regering verwacht dat de schuld nog verder zal stijgen tot 35 miljard in 2022.

Oosterweel bijvoorbeeld zal 3,5 miljard kosten aan de Vlaamse begroting, geld dat de Vlaamse overheid los ziet van het begrotingsevenwicht dat ze nastreeft. De bouw van sociale huurwoningen en sociale leningen zullen de schuld met ongeveer een miljard euro per jaar doen stijgen. Bovendien neemt de Vlaamse overheid 5 miljard aan engagementen tegenover ziekenhuizen over.

De Vlaamse regering wil vermijden dat ze in hetzelfde schuitje terecht komt als de federale, en heeft nu beslist dat de Vlaamse schuld maximaal mag oplopen tot 65 procent van de begroting. Zo hoopt ze ook haar kredietrating te behouden. Bij de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s krijgt Vlaanderen nu een Aa2-rating, beter dan de Aa3-rating van België.

Diependaele: 'Doen precies wat Rekenhof vraagt'

'Dat de Vlaamse schuld oploopt is helemaal geen nieuws. Het is niet dat we als Vlaamse overheid plots veel meer uitgeven dan we ontvangen. Het gaat om een louter boekhoudkundige operatie, waarbij schulden die vroeger buiten beschouwing werden gelaten, nu wel mee in rekening worden gebracht', reageert N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

'Door opnieuw een schuldnorm in te voeren, doen we precies wat het Rekenhof vraagt, namelijk een plan opmaken dat de schuldenberg onder controle brengt.'