Vlaanderen heeft woensdag als eerste parlement in België het Klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. De behandeling werd bij hoogdringendheid gevraagd door Johan Danen van Groen, omdat onze regio internationaal achterop dreigde te raken bij het instemmen met de tekst.

Vorig jaar werd in Parijs overeengekomen dat de opwarming van de aarde zal worden beperkt tot maximum 2 graden Celsius.

Europa trad in de onderhandeling op als één blok, maar het document moet wel worden geratificeerd door alle parlementen. Groen vond het belangrijk dat nog tijdens de Klimaattop van Marrakesh te doen, waardoor Vlaanderen nu de eerste regio is in België die heeft ingestemd. Het stemmen verliep unaniem en onder applaus.