N-VA-voorzitter Bart De Wever begrijpt de Europese kritiek op de Belgische begroting. 'Er zullen nog extra inspanningen moeten gebeuren', zegt hij aan VTM Nieuws.

Het Belgische begrotingswerk heeft slechte punten gekregen van de Europese Commissie. Hét probleem blijft de torenhoge overheidsschuld die België meesleept. Ook de inspanningen die ons land levert om de begroting structureel op orde te brengen vindt de Europese Commissie onvoldoende.

N-VA-voorzitter De Wever geeft toe dat de federale regering er niet in is geslaagd om de begroting van 2016 op orde te krijgen. 'Er zijn een aantal redenen ter verschoning, maar goed', zegt de N-VA-voorzitter, die de tik op de vingers van Europa 'wellicht terecht' noemt.

Wel benadrukt De Wever dat de regering een 'enorme inspanning' levert voor de begroting van 2017.

Dat de N-VA zijn verkiezingsbelofte niet heeft kunnen waarmaken om orde op zaken te stellen in de Belgische financiën, wijt De Wever aan te hoge ambities. Volgens hem zal de regering nog extra inspanningen moeten leveren om het begrotingstekort en de overheidsschuld terug te dringen.

'Gevolg van aanslagen'

In de regering zelf kreeg minister van Begroting Sophie Wilmès de twijfelachtige eer om te reageren. De slechte begrotingscijfers zijn volgens haar vooral het gevolg van de aanslagen, de asielcrisis en tegenvallende belastinginkomsten. Voor 2017 kijkt Europa met een meer gunstige blik naar ons land, aldus Wilmès.

In TerZake verklaarde Europees Commissaris Marianne Thyssen dat de Europese Commissie rekening houdt met de uitzonderlijke omstandigheden. 'Maar zelfs als dat wordt verrekend, dan nog zitten we in moeilijke papieren en dus moet er echt een extra inspanning gebeuren.'

Ze wijst erop dat ons land zijn koers nog kan bijstellen. 'Dit is een preventieve oefening', zegt ze aan de VRT. 'Het kan nog bijgestuurd worden. Er is nog geen definitief oordeel gevallen.'

De beslissing over verscherpt toezicht van Europa valt wellicht volgend voorjaar.