'Snelleresponsteams lijken agressie tegen agenten te verminderen'
Foto: was
De snelleresponsteams (SRT’s) van de Antwerpse politie zijn in het eerste jaar van hun bestaan meer dan 6.000 keer uitgestuurd. In dat jaar werd ook een daling van het aantal arbeidsongevallen door agressie gemeten bij de lokale politie. 'Het inzetten van gespecialiseerde eenheden zorgt ervoor dat mogelijk gevaarlijke situaties beter ontzenuwd worden.'

De Antwerpse snelleresponsteams rijden sinds 1 september vorig jaar 24 uur op 24 rond om zo snel te kunnen tussenkomen bij gevaarlijke situaties. 'Ze zijn de overbrugging tussen de reguliere interventieploegen en een tussenkomst door  het bijzondere bijstandsteam (BBT)', legt Antwerps korpschef Serge Muyters uit. 'Ze zijn speciaal opgeleid om tactisch en snel tussenbeide te komen, of om een gevaarlijke situatie professioneel te bevriezen tot de aankomst van het BBT.'

In het eerste jaar werden de SRT's 6.211 keer opgeroepen om ondersteuning te bieden aan de interventie-eenheden. Het ging daarbij om criminele feiten zoals overvallen, inbraken, handtasdiefstallen en diefstallen uit voertuigen. 'Als onderdeel van de arrestatie-eenheid (AE) spoorden ze ook actief geseinde personen op', meldt de Antwerpse politie. 'En hun snelle tussenkomsten zorgden ervoor dat veel slachtoffers niet alleen hun gestolen gsm’s of portefeuilles terugkregen, maar ook dat dieven vaker op heterdaad gevat werden.' 

Sinds de SRT's aan het werk zijn, daalde het aantal arbeidsongevallen bij de reguliere interventieteams met 18 procent. In het jaar voor de komst van SRT waren er 106 arbeidsongevallen met agressie. Vorig jaar is dat aantal gedaald tot 87. Volgens de Antwerpse politie is er wel degelijk een verband. 'Het inzetten van gespecialiseerde eenheden met een bijkomende opleiding in geweldbeheersing zorgt ervoor dat mogelijk gevaarlijke situaties beter ontzenuwd worden.'

Vrijgepleit na schietincident

Toch kregen de SRT's het voorbije jaar ook kritiek. Snel na de oprichting pakte een team Mohamed Ouaamari op, een jongeman op die op een netwerk een grappig bedoelde tweet verstuurde over 'doden en gewonden in het ING-gebouw'. In november schoot een team een Syrisch meisje (14) in een jeugdinstelling neer met een kunststof-projectiel, nadat ze met een glasscherf had gedreigd. Dat kwam de SRT's op kritiek van Jongerenwelzijn en de Kinderrechtencommissaris te staan, maar het comité P oordeelde achteraf dat er juist werd gehandeld