‘Belgische experts terughalen maakt situatie vluchtelingen alleen maar erger’
Het registratiecentrum voor asielzoekers op het Griekse eiland Lesbos werd eind oktober in brand gestoken. Foto: EPA

Staatssecretaris Francken haalt de Belgische asielexperts weg uit Griekenland, omdat ze er gevaar lopen. ‘Een volslagen paradoxale beslissing’, vindt Dokters van de Wereld. ‘We willen dat de asielprocedure versnelt, maar nu zal ze alleen nog maar vertragen.’

De situatie op de Griekse eilanden gaat de jongste tijd van kwaad naar erger. ‘Duizenden vluchtelingen zitten al maandenlang vast in zeer slecht voorziene kampen’, zegt Pierre Verbeeren, directeur van ngo Dokters van de Wereld, die mensen op het terrein heeft. ‘Ze leven in totale onzekerheid in onaangepaste leefomstandigheden en horen maanden na elkaar elke dag: geduld, geduld geduld. Maar bij iedereen raakt het geduld ooit op en dan rest enkel nog protest.’

Enkele keren al liep dat protest uit de hand. Op Lesbos staken vluchtelingen eind oktober de kantoren van de Europese asielorganisatie in brand uit frustratie over de trage afhandeling van hun asielaanvragen. Daarom heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) besloten om alle Belgische experts uit Griekenland terug te trekken. ‘Want ik vrees dat het maar een kwestie van tijd is alvorens er experts ernstig gewond raken.’

Hete aardappel

Dokters van de Wereld noemt de beslissing van Francken ‘volslagen paradoxaal’. ‘Enerzijds wil de staatssecretaris dat de asielprocedure versnelt, maar anderzijds trekt hij wel al zijn mensen terug, waardoor de asielprocedure alleen nog maar zal vertragen en de situatie er voor iedereen alleen maar zal op verslechteren’, zegt Verbeeren.

‘Als er problemen zijn in Griekenland en als de mensen protesteren, dan is dat ook omdat de rest van Europa haar verantwoordelijkheid niet neemt en iedereen de hete aardappel doorschuift naar Griekenland. Door de Belgische experts terug te halen maken we er de situatie voor de vluchtelingen alleen maar erger op.’