CD&V: ‘Van Overtveldt doet zelf wat hij jarenlang de socialisten verweet’
Johan Van Overtveldt (N-VA) Foto: Belga
Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) kijkt richting minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) als hoofdverantwoordelijke voor het slechte begrotingsrapport dat de federale regering van de Europese Commissie kreeg. Minister van Begroting Sophie Wilmes zoekt schuld bij het bewogen jaar dat België als land gekend heeft.

Voor Vandenkendelaere situeert het probleem in de Belgische begroting zich aan de inkomstenzijde, ‘in de winkel van de minister van Financiën dus’. ‘Minister Van Overtveldt mag nu staan glunderen met het advies van de Hoge Raad van Financiën over de betaalbaarheid van de beoogde verlaging van de vennootschapsbelasting, maar hij zou veel beter kijken naar wat er vandaag in het laatje komt. En laten we een kat een kat noemen: dat is veel en veel te weinig’, luidt het.

Vandenkendelaere maakt niet geheel onverwacht de sprong naar het voorstel voor een meerwaardeheffing, die zijn partij koppelt aan de verlaging van de vennootschapsbelasting die Van Overtveldt uitdokterde. ‘Als CD&V vraagt om een rechtvaardige fiscaliteit, doen we dit niet lichtzinnig. We willen altijd praten over betere en eerlijkere belastingen, maar nieuwe maatregelen mogen niet zomaar een gat in de begroting slaan’, waarschuwt de CD&V’er. 

‘We zijn ons ervan bewust’ 

‘2016 werd getekend door tragische en uitzonderlijke gebeurtenissen die een impact hebben gehad op onze economie,’ klinkt het bij Sophie Wilmes, minister van Begroting. ‘De schuldsituatie vormt voor de Commissie ook een factor tot bezorgdheid. Wij zijn ons daarvan bewust maar, zoals de Europese Commissie ook weet, waren de vereiste criteria voor ons in 2016 noch haalbaar, noch wenselijk.’ 

‘Na een moeilijk 2016 dat werd getekend door de migratiecrisis en de aanslagen kondigt 2017 zich aan als het jaar waarin de verbintenissen aangegaan door de Belgische regering om de overheidsfinanciën te saneren zullen worden nageleefd’.