Nood aan 700 miljoen elektrische wagens
Elektrische wagens zijn de toekomst. Foto: Photo News

Om de klimaatopwarming door co²-uitstoot te beperken moeten er volgens het Internationaal Energieagentschap tegen 2040 wereldwijd 700 miljoen elektrische wagens rondrijden.

Die ambitieuze doelstelling staat in de World Energy Outlook, het jaarlijks rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) over de grote trends op de energiemarkten.

In de editie over 2016 tonen de energiespecialisten van het IEA zich tegelijk optimistisch en pessimistisch.

Wat is er positief?

Volgehouden regeringsmaatregelen en een efficiënter energiegebruik door burgers en bedrijven hebben de nood aan klassieke, fossiele brandstoffen doen afnemen en de aandacht en kansen voor hernieuwbare energiebronnen doen stijgen.

Vooral het gebruik van steenkool is op de terugweg, met dank aan een verminderd aantal steenkoolcentrales in China.

Ook de olieverslinding in het verkeer neemt af, vooral bij personenwagens. De aanhoudende toename van het aantal wagens op de wegen, vooral in de (Aziatische) groeilanden, wordt gecounterd door een verhoogde energie-efficiëntie van de brandstofmotoren en de opmars van biobrandstoffen en van elektrische wagens.

Die trend moet nog versterkt worden. Volgens het rapport zullen er tegen het jaar 2040 zo’n 700 miljoen elektrische wagens moeten rondrijden om de beoogde klimaatdoelstelling (de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden) te kunnen halen.

Globaal ziet de IEA het aandeel van hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie verdubbelen tegen 2040.

Wat is er negatief?

De nood aan - en het stijgende verbruik van - fossiele brandstoffen is nog niet ten einde. Zo verbruiken de (petrochemische) industrie en het luchtvaartverkeer nog altijd veel olie - bij gebrek aan alternatieven.

In de komende jaren zal vooral het gasverbruik nog fel toenemen, luidt het. Voor het gastransport op zee, met grote LNG-schepen, zit in de lift.