Oostende voortrekker in strijd tegen sociale dumping
Foto: Photo News

De stad Oostende neemt een nieuwe stap in de strijd tegen sociale dumping. Met een contractuele verplichting om grote overheidsopdrachten te vergoeden met het Belgische minimumloon, hoopt de badstad meer eerlijke concurrentie en controle aan te moedigen.

Sociale dumping komt in België voornamelijk voor bij openbare werken. Buitenlandse werkkrachten krijgen door bedrijven vaak minder loon uitbetaald dan in België bij wet voorzien is. Om dat tegen te gaan, besloot Oostende om als eerste Vlaamse stad de nieuwe wet op overheidsopdrachten toe te passen. Zowel Belgische als buitenlandse inschrijvers gaan voortaan een ‘verbintenis inachtneming minimumloon’ aan.

‘Door deze verplichting bouwen we een extra controlemechanisme én sanctiemiddel in,’ verduidelijkt burgemeester van Oostende, Johan Vande Lanotte (sp.a). ‘Wie de verbintenis, of het contract niet naleeft in een van onze overheidsopdrachten, riskeert een boete. Een tweede mogelijkheid is dat de opdracht ingetrokken wordt,’ aldus de burgemeester, die benadrukt dat Oostende als eerste Vlaamse stadsbestuur deze verbintenis opneemt in haar opdrachten.

‘Een goede zaak’

‘Het is goed dat Oostende onder impuls van voormalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding Bart Tommelein (Open VLD) dit punt op de agenda zet,’ reageert staatssecretaris van de sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD)’. ‘Overheidsdiensten en lokale besturen zullen mogelijkheden krijgen om malafide aannemers of ongeoorloofd lage prijzen te weren. Een sterk wapen in de strijd tegen de sociale dumping en uitbuiting van mensen.’

Het kabinet van Tommelein ziet nog een ander sterk wapen in de strijd: het meldpunt eerlijke concurrentie wordt namelijk uitgebreid naar lokale besturen. Voordien konden enkel particulieren sociale fraude en sociale dumping melden. ‘Lokale besturen kunnen vaak het best inschatten wanneer er iets niet pluis is,’ aldus de woordvoerster van Tommelein. ‘Er is nu een rechtstreeks contact tussen wat gemeld wordt, en de sociale inspecties die uitgevoerd worden..’