Raadkamer: ‘Politie mag woning van wie illegaal in het land is niet betreden zonder machtiging’
Gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Foto: BELGA

‘Het betreden van de woning om personen die illegaal in het land verblijven administratief aan te houden, is niet bij wet voorzien.’ Dat heeft de Gentse raadkamer geoordeeld in de zaak van een 39-jarige man. Minister Jambon gaf onlangs nog zijn goedkeuring voor het beleid.

De man moet volgens de raadkamer vrijgelaten worden, maar de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen ging in beroep tegen de beslissing.

De man van Marokkaanse afkomst werd op 20 oktober opgepakt in opdracht van de dienst Vreemdelingenzaken, zegt zijn advocaat Abderrahim Lahlali. ‘Om 6 uur ‘s morgens hebben vier politiemannen de woning zonder toestemming betreden, met het oog op repatriëring. Mijn cliënt werd opgepakt en opgesloten in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Hij had twee regularisatieprocedures doorlopen maar heeft geen strafrechtelijk verleden, maar hij werd toch als een crimineel opgepakt. De raadkamer heeft nu zijn vrijlating bevolen.’

‘Stasi-praktijken’

‘Het beleid van de dienst Vreemdelingenzaken, van staatssecretaris Theo Francken gesteund door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, wordt hiermee duidelijk onderuit gehaald’, zegt Lahlali, die de maatregelen als ‘Stasi-praktijken’ beschouwt. Volgens de verdediging kan de beslissing een ‘grote precedentenwaarde’ hebben voor andere gelijkaardige zaken, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling moet zich nog uitspreken over het beroep van het parket.

‘Illegaal verblijf is een voortdurend misdrijf, met als gevolg dat de woning 24 op 24 uur betreden kan worden zonder huiszoekingsbevel of toestemming van de inwoner’, zei minister Jambon in september nog.