‘Overkapping Antwerpse ring kost 9 miljard’
Alexander D’Hooghe. Foto: BELGA

De overkappingsintendant Alexander D’Hooghe pleit in zijn ambitienota voor een volledige overkapping van de Antwerpse ring. Dat zou 9 miljard euro kosten. Leefbaarheid en een vlotte mobiliteit staan centraal.

Op vraag van de Vlaamse regering onderzocht MIT-hoogleraar Alexander D’Hooghe de haalbaarheid van de overkapping van de Antwerpse ring. In zijn ambitienota houdt de overkappingsintendant vast aan het Oosterweeltracé. Volgens actiegroepen zoals Straten-Generaal maakt dat tracé de overkapping niet overal mogelijk.

De intendant pleit toch voor een volledige overkapping, zoals hij vorig jaar in zijn missie vooropstelde. Daaraan koppelt hij dan een aantal voorwaarden, zoals doelstellingen rond leefbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening. De overkapping mag immers geen doel op zich zijn, maar een middel om verschillende doelstellingen te bereiken. Zijn visie heeft de intendant samengevat in zeventien ambities.

Discussie ontmijnen

De overkapping moet de vragen rond de leefbaarheid van Oosterweeltracé oplossen en zo de discussie daarover ontmijnen. ‘De ambitienota schuift een verzoenende visie naar voren: een geïntegreerde aanpak van leefbaarheid en mobiliteit’, klinkt het. ‘Daarmee mikt de intendant op een breed gedragen consensus.’

Vraag is of dat zal gebeuren. Daarom raadt de intendant de Vlaamse regering aan om pas met het geld over de brug te komen als er eensgezindheid is in Antwerpen over het project. De actiegroepen zien positieve elementen in de nota, maar voor hen blijven nog een aantal vragen onbeantwoord. Ze hopen dat het overleg daarover binnenkort tot een consensus leidt.

Ambitieus

Het project dat de intendant voorstelt is alleszins bijzonder ambitieus. De geschatte kostprijs bedraagt 9 miljard. Het wordt ook een werk van lange adem dat in gefaseerd moet uitgevoerd worden. ‘Het zal een generatie duren om de werken te voltooien’, klinkt het.

Op korte termijn stelt D’Hooghe al een aantal kleinere ingrepen voor om de leefbaarheid van de stad te verhogen, zoals lucht- en geluidskwaliteitsmaatregelen. Hij pleit daarnaast voor een shift in ons mobiliteitsgebruik door bijvoorbeeld de aanleg van openbare vervoerlijnen en een slimme kilometerheffing.

De volgende stap

Hoe gaat het nu verder? Volgend jaar organiseert de intendant een ontwerpwedstrijd, waarin de overkapping vorm moet krijgen. Internationale experts gaan volgend jaar de wijken in om te peilen naar de segmenten die prioritair zijn, zegt D'Hooghe. Ze zullen ook de wensen proberen te achterhalen rond wat er bijvoorbeeld bovenop de overkapping moet komen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn tevreden met het werkstuk van D'Hooghe. Zij roepen op om de rangen te sluiten en de nota als kompas te gebruiken om concrete plannen te maken.