CD&V’er haalt uit naar ‘populistische’ N-VA
Foto: BELGA

Met de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS in het achterhoofd, waarschuwt CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy voor populisme in Vlaanderen, met name bij coalitiepartner N-VA. ‘In elk regeringsdossier houden Bart De Wever en N-VA een populistische slag om de arm om te kunnen “scoren” bij de volgende verkiezingen’, schrijft Van Rompuy.

‘Het valt mij op in de media en bij politieke commentatoren dat volgens hen in Vlaanderen, met de terugval van het Vlaams Belang, geen populistische tendensen meer zouden bestaan. Nochtans was in 2014 N-VA met een programma tegen ‘de anderen’ (de Franstaligen, de vakbonden, de vreemdelingen) de grote winnaar van de verkiezingen’, schrijft het CD&V-Kamerlid.

‘N-VA beloofde ook de grote Verandering in 2014. Het bilan na twee jaar is ontnuchterend, maar het valt mij op dat N-VA in elk dossier een populistische slag om de arm probeert te houden’, aldus Van Rompuy. ‘N-VA weet ook dat ze in 2019 haar belofte van confederalisme niet kan waarmaken, toch probeert De Wever in elk interview het spanningsveld met de Walen warm te houden’, klinkt het. Ook inzake migratie- en asielbeleid ‘is er de dubbele tong’.

‘Typisch voor populisten’

Volgens Van Rompuy slaagt de N-VA er ook niet in om de beloofde verlaging van de overheidsuitgaven waar te maken. ‘Deze week verscheen het rapport van de Europese Commissie waaruit blijkt dat die overheidsuitgaven na twee jaar amper met 1% van het BBP zijn gedaald (waarvan de helft door de gedaalde rentelasten) en het begrotingstekort nog even hoog ligt als onder de vorige regering Di Rupo. Geen ‘change’ dus’, zegt Van Rompuy.

‘Oorzaak volgens N-VA is natuurlijk CD&V die niet wil besparen terwijl nu ook de Europese Commissie cijfermatig aantoont dat juist de belastingontvangsten van de minister van Financiën in 2015 en 2016 duidelijk zijn achtergebleven op de ramingen en de taxshift voor miljarden niet is gedekt’, aldus de CD&V er.

‘Tegen 2018 zijn er nog 9 miljard saneringen nodig om het structureel evenwicht te bereiken. In deze context plant de minister voor 2017 een verlaging van de vennootschapsbelasting, die 2 miljard euro zal kosten op een ogenblik dat de Belgische begroting in 2016 flirt met de 3% -norm en hierdoor riskeert door de Europese Commissie te worden gesanctioneerd. CD&V is voor lagere tarieven in de vennootschapsbelasting op voorwaarde dat ze budgettair neutraal worden gefinancierd. Begrotingsdiscipline is blijkbaar de laatste zorg van N-VA om haar fiscale beloftes te kunnen nakomen. De lasten worden doorgeschoven naar later. Typisch voor populisten’, aldus Van Rompuy.

‘N-VA is - nu ze aan de macht is - gedwongen om rekening te houden met de realiteit maar er zijn voldoende redenen om zeer wantrouwig te zijn over haar ware bedoelingen’, besluit de christendemocraat.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig