Premier Michel: ‘Geen formele koppeling hervorming vennootschapsbelasting en fiscale rechtvaardigheid’
Foto: vrt

Premier Charles Michel zei in De Zevende Dag op Eén dat er voor de regering geen formele koppeling is tussen de hervorming van de vennootschapsbelasting en de invoering van een meerwaardebelasting. ‘Er is geen politieke koppeling’, zei de premier. ‘Misschien voor één partij, maar ik spreek in de naam van vier partijen als eerste minister.’

Bij de voorbije begrotingsbesprekingen raakten de federale coalitiepartners het niet eens over een aantal aangekondigde hervormingen. De hervorming van de vennootschapsbelasting die N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt wou, raakte niet rond en ook de meerwaardebelasting die CD&V op tafel legde kreeg geen groen licht.

Beide dossiers liggen nog op tafel en Michel ziet het als zijn taak om de komende weken ‘de methodiek’ te bepalen. ‘We zullen tegelijkertijd bekijken hoe we een hervorming voor de vennootschapsbelasting kunnen beslissen die moet zorgen voor meer competitiviteit, meer aantrekkelijkheid en meer steun voor de kmo’s, en van een andere kant hoe het mogelijk is meer rechtvaardigheid te hebben op fiscaal vlak’, zei Michel.

Op de vraag of de vennootschapsbelasting hervormd wordt zonder meerwaardebelasting zegt Michel dat er geen politieke koppeling is, ook al zegt CD&V van wel. ‘Misschien voor één partij, maar ik spreek in de naam van vier partijen, als eerste minister.’

Persoonlijk vindt Michel dat de hervorming van de vennootschapsbelasting er moet komen, maar hij pleit ook ‘voor meer rechtvaardigheid’. ‘Ik denk dat het van de concrete modaliteiten afhangt’, zegt Michel.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig