6 op de 10 ondernemers vrezen dat president Trump Belgische economie klappen zal geven
Foto: AP

Een groot deel van de Belgische ondernemers, 64 procent, vreest dat de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten een negatieve invloed zal hebben op de economie in ons land. Dat blijkt uit een enquête van het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen (NSZ).

Aan de enquête namen 767 zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders deel. “De verkiezing van Trump tot president kwam ook bij hen als een stevige verrassing aan”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Slechts 7 procent had hem op voorhand een kans gegeven om het Witte Huis in te nemen, blijkt uit de enquête. Opvallend: slechts 10 procent van de ondernemers zou op Trump gestemd hebben mochten ze Amerikaan zijn. Bijna de helft zou gekozen hebben voor Hillary Clinton, 36 procent voor geen van beide, terwijl 6 procent niet zou gaan stemmen zijn.

Trump ligt niet in de bovenste schuif van de Belgische ondernemers: 66 procent vindt het een ronduit slechte zaak dat Trump verkozen werd tot president, terwijl 64 procent vreest dat het economisch beleid dat hij bepleit, en dat vooral de bescherming van de Amerikaanse markt vooropstelt, een negatieve invloed zal hebben op de Belgische economie. Bij exporterende kmo’s ligt dat aantal (83 procent) nog gevoelig hoger. Slechts 4 procent van de ondernemers denkt dat het beleid van Trump positief zal zijn voor de wereldwijde en de Belgische economie.

“Het is duidelijk dat de grote meerderheid van de zelfstandigen en de kmo’s in ons land zich schrap zet voor moeilijke tijden”, aldus Mattheeuws. “Na de Brexit eerder dit jaar vormt de verkiezing van Trump de tweede belangrijke internationale gebeurtenis die invloed heeft op de wereldwijde en de Belgische economie.”

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig