Pietenpact voor Sinterklaasfeest zonder raciale stereotyperingen
Foto: Photo News

Aan de vooravond van de intrede van Sinterklaas in Antwerpen engageren het Gemeenschapsonderwijs, het Katholiek Onderwijs, de Gezinsbond, Vlaamse kindertelevisiezenders en -producenten, jeugdtheaters en speelgoedketen Dreamland zich in het ‘Pietenpact’ ‘voor een Sinterklaasfeest zonder raciale stereotyperingen’.

Het initiatief voor het Pietenpact komt van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren uit Brussel. Een jaar lang heeft deBuren in stilte gewerkt aan breed draagvlak voor een oplossing van een slepend probleem, dat vooral in Nederland tot heftige emoties leidde.

De twee extremen zijn bekend. Enerzijds mensen die het Sinterklaasgebeuren helemaal wilden afschaffen, vanwege de racistische elementen in ‘Zwarte’ Piet. Daartegenover een harde kern die niet open staat voor een evolutie naar een Piet-beeld dat niet meer kwetsend is voor zwarte kinderen.

Met het Pietenpact wil deBuren tonen dat alternatieven mogelijk en haalbaar zijn, en dat daar een groeiend draagvlak voor is. Het pact pleit voor een Sinterklaasfeest zonder raciale stereotyperingen. Voor de rest is de invulling van het feest vrij: de Sint kiest lekker zelf of hij zonder of met pieten – roetveegpieten, regenboogpieten, ongeschminkte pieten – jong en oud komt verblijden.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk organisaties, bedrijven, scholen en individuele personen in Nederland en Vlaanderen dit Pietenpact digitaal ondertekenen. Het Gemeenschapsonderwijs, het Katholiek Onderwijs, de Gezinsbond, Vlaamse kindertelevisiezenders en -producenten, jeugdtheaters en speelgoedketen Dreamland hebben het pact al ondertekend.

Ook kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, Bart Peeters, Hugo Matthysen en Stijn Coninx staan achter de compromistekst die Piet handhaaft maar alle racistische verwijzingen verbant.

Teken het Pietenpact op de website van deBuren

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig