De regering onderzoekt hoe werknemers die gaan werken met een speed pedelec - elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur halen - toch een fietsvergoeding kunnen krijgen. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) woensdag in de Kamer aangekondigd op een vraag van Jef Van den Bergh (CD&V). Die drong aan op spoed.

De fietsvergoeding is een vergoeding voor de werknemer per gefietste kilometer, die tot 0,22 euro per kilometer vrijgesteld is van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen. Het was echter onduidelijk of de snelle elektrische fietsen ook onder de regels met betrekking tot de fietsvergoeding valt. Er is immers geen eenduidige definitie van het begrip “fiets”. Daardoor betaalden sommige werkgevers een vergoeding en andere niet.

Sinds oktober gelden de speed pedelecs echter niet meer als fiets, legt Van den Bergh uit. Het Kamerlid stoomde een wetsvoorstel klaar dat gebruikers van speed pedelecs ondubbelzinnig een fietsvergoeding gunt. Het blijven voor de CD&V’er immers in de eerste plaats fietsen en die zijn een belangrijke troef in de strijd tegen files. “We moeten het gebruik van de fiets, van alle fietsen en dus ook van de elektrische fiets, stimuleren. De fietsvergoeding is zo’n instrument om werknemers op de fiets te krijgen”, luidt het. De Kamer neemt zijn wetsvoorstel donderdag overigens in overweging.

Minister Van Overtveldt kondigde woensdag in de bevoegde Kamercommissie aan dat de kabinetten Mobiliteit, Financiën en Sociale Zekerheid bekijken hoe ze de gebruikers van speed pedelecs ook een fiscaal aftrekbare fietsvergoeding (tot maximaal 22 eurocent per kilometer) kunnen toekennen. Een concrete timing kon de minister niet kwijt. Van den Bergh hoopt dat een regeling snel het levenslicht kan zien. “Velen kregen tot en met september een kilometervergoeding. Dat die sindsdien is weggevallen, is een streep door hun rekening”, aldus Van den Bergh.