Traditionele kerststal onder vuur in Frankrijk
Foto: Dirk Kerstens

De Franse gemeentebesturen mogen kerststallen slechts onder strikte voorwaarden opstellen, als ze tenminste de scheiding tussen Kerk en Staat niet willen overtreden. Dat besliste de Raad van State, de hoogste juridische instantie bij administratieve zaken van het land.

In openbare gebouwen is een kerststal in de regel niet toegelaten, behalve als ze een 'cultureel, artistiek of feestelijk karakter' heeft.

Aanleiding voor de uitspraak van de Raad van State was bezwaar van enkele libertijnse verenigingen tegen de opstelling van een kerststal in twee overheidsgebouwen.

Laïcité

De publiekelijke omgang met religieuze symbolen zorgt in Frankrijk, dat een zeer strikte scheiding tussen kerk en staat (laïcité) kent, steeds weer voor controverse.