Belgische begroting in gevarenzone
Foto: blg
De Belgische begroting sluit dit jaar af op een tekort van 3 procent van het bruto binnenlands product. Zo blijkt uit de herfstvooruitzichten die de Europese Commissie net heeft bekendgemaakt.

Daarmee komt ons land in de gevarengrens. De Europese Unie handhaaft nog altijd de vuistregel dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3 procent.  Voor 2017 ziet de Europese Commissie het begrotingstekort opnieuw zakken naar 2,3 procent. De Commissie wijst er ook op dat in 2016 de begroting structureel - waarbij geen rekening wordt gehouden met eenmalige maatregelen - er lichtjes op achteruit is gegaan. Maar voor volgend jaar wordt wel gerekend op een verbetering van 0,75 procent van het bbp.

Ook de Belgische staatsschuld blijft een gigantisch probleem. Die zal eind dit jaar 105,8 procent van het bbp bedragen en de komende jaren zelfs stijgen tot 107 procent van het bbp.

De begroting was een van de werven waarmee de regering-Michel hèt verschil zou maken met het verleden, maar zonder succes voorlopig.

Of België of andere landen eventueel onder extra toezicht komen van de Europse Commissie, wordt volgende week beslist.