Cumulverbod voor CD&V-burgemeesters van steden met meer dan 50.000 inwoners
Foto: Photo News

De algemene vergadering van de CD&V heeft dinsdagavond intern een cumulverbod goedgekeurd waardoor CD&V-burgemeesters van steden met meer dan 50.000 inwoners voortaan niet meer in het parlement mogen zetelen. Vandaag ligt de grens op 30.000, maar uitzonderingen zijn toegestaan.

CD&V hééft in haar statuten al een cumulverbod voor burgemeesters en schepenen van gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Maar door een uitzonderingsclausule wordt die regel in de praktijk nooit toegepast. Die clausule werd nu verstrengd: wie voortaan nog wil cumuleren, moet een tweederdemeerderheid halen en elke uitzondering moet afzonderlijk via een geheime stemming het provinciaal bestuur passeren.

Het cumulverbod komt er op vraag van de jongeren. Voorzitter Wouter Beke wilde het thema nu behandelen om zeker te zijn dat het nakende WIJ-congres eind deze maand niet overschaduwd zou worden.

De christendemocraten willen hun cumulverbod ook indienen als algemeen geldend wetsvoorstel. Moest het voorstel het halen verdwijnen ronkende namen als Bart De Wever (N-VA), Bart Somers (Open Vld) of Vincent Van Quickenborne (Open Vld) straks onherroepelijk uit het Vlaams of federaal parlement.