‘Aantal vluchtelingen in West-Vlaanderen blijft beperkt’
Foto: Photo News

Sinds de start van de verstrengde controles naar aanleiding van de ontruiming van het tentenkamp in Calais zijn er 340 mensen zonder papieren opgepakt. Dat meldt de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé zondag. ‘De zaak blijft dus beheersbaar’, aldus Decaluwé.

Sinds de heropstart van Medusa, de verstengde controles in het kader van de vluchtelingenproblematiek, eind oktober zijn er 340 mensen zonder papieren onderschept. Het gaat voornamelijk om Irakezen, Iraniërs en Eritreeërs. De meeste dossiers werden afgehandeld in het administratief centrum Raak in Veurne. Er is ook een kleine groep minderjarigen opgepakt die onder voogdij zijn geplaatst door de dienst Vreemdelingenzaken.

Opvallend is dat de ontruiming van de ‘Jungle’ in Calais niet heeft geleid tot een toename van mensen zonder papieren, integendeel. In september werden in heel West-Vlaanderen 569 illegalen staande gehouden, in oktober 524. Vooral het aantal Soedanezen en Eritreeërs is gestegen, wat dan wel weer zorgt voor een rechtstreekse link met Calais, want de meeste inwoners van de ‘Jungle’ kwamen uit Soedan of Eritrea.

‘Aandachtig blijven’

‘Die trend wijst er toch op dat onze voorbereidingen, met verschillende scenario’s, in samenwerking met de diensten van Binnenlandse Zaken hebben gerendeerd’, aldus Decaluwé. ‘We moeten wel aandachtig blijven. Mogelijk zijn mensensmokkelaars zich aan het reorganiseren.’ Zo is er sprake van dat er in het kamp in Duinkerke een verdubbeling is van het aantal inwoners tot rond ongeveer een duizendtal. Er zouden niet meer genoeg hutten zijn om iedereen daar op te vangen.

Ook de controles op de snelwegparkings leveren goede resultaten op. Decaluwé heeft weet van drie gevatte vluchtelingen in Jabbeke en evenveel in Mannekensvere. ‘We zien toch dat de inzet van de private bewakingsfirma’s in samenwerking met de weg- en federale politie ontradend werkt. Uit onze vaststellingen blijkt dat er ook geen inklimmingen zijn geweest’, aldus de gouverneur.

Ook in Zeebrugge, van waaruit mensen zonder papieren in Groot-Brittannië proberen te geraken, is de situatie onder controle. ‘Het blijft weliswaar belangrijk om dagelijks de situatie op te volgen’, besluit de gouverneur.