PVDA zit aan tienduizend
Foto: pvda

Ilse, verpleegster uit Lier, is het tienduizendste lid van de PVDA. Een bewijs dat de kleine partij in de lift zit.

Een surprise-moment in de Antwerpse stad Lier: de 31-jarige verpleegkundige Ilse, die zich toevallig als 10.000 ste lid aansloot bij de PVDA, mocht haar deur opendoen om bloemen aan te nemen van partijvoorzitter Peter Mertens. Die laatste werd spontaan gevraagd om binnen te komen en een kom soep te eten.

‘Toen we aanbelden bij Ilse, was ze superblij en ook verwonderd. We hadden van tevoren wel even getelefoneerd om te laten weten dat we langskwamen, anders was het misschien wat te verrassend geweest’, zegt Mertens.

Ging het een beetje vlot?

‘Zeker! Het is toevallig ook iemand die de partij echt belichaamt doordat ze focust op de menselijke normen en waarden. Dat zij verpleegkundige is, is fantastisch. De zorgsector is een domein waarin we zeer actief zijn met de partij. Laten we zeggen dat er veel zorgen zijn met de zorgen.’

Waar liggen de oplossingen voor de moeilijkheden in de zorgsector?

‘Onze aanpak bestaat uit drie delen. Ten eerste moet je aan kruisbestuiving doen en mensen uit verschillende instanties en bedrijven met elkaar in contact brengen, zodat ze hun verhaal kunnen doen: verplegers, kinderoppassen... Die getuigenissen verzamel je dan en bundel je. Zo kan je aan de buitenwereld bekendmaken waar de pijnpunten liggen. We gaan daar ook een boek over uitbrengen begin volgend jaar. Tot slot is een herfinanciering van de zorg nodig om schrijnende toestanden te vermijden.’

Studies wijzen uit dat politieke partijen zichzelf wel eens overschatten wat het aantal leden betreft. Hoe telt de PVDA?

‘Wij hebben er geen enkel belang bij om onnozel te doen over ons aantal leden, maar ik begrijp hoe zoiets gebeurt. Sommige leden stoppen met de betaling van hun lidgeld, maar worden toch nog bij dat absolute aantal gerekend. Bij de PVDA zijn we streng georganiseerd: wie niet betaald heeft voor 2016, zit niet mee in de telling.’

‘Concreet hebben we dit jaar eigenlijk geen 1.000 maar 2.000 nieuwe leden. 1.000 leden uit 2015 hebben hun lidgeld niet betaald, waardoor je netto aan 1.000 extra leden komt in een jaar.’

In elf jaar is het ledenaantal van de PVDA bijna vervijfvoudigd. Waarom zit uw partij in de lift?

‘Ik moet in de eerste plaats toegeven dat we een relatief jonge partij zijn die nog altijd volop in opmars is. Wie klein begint, kan natuurlijk snel groeien. Maar daarnaast zou ik durven zeggen dat onze wijkwerking zijn vruchten afwerpt. Persoonlijk met mensen praten, dat kan deugd doen.’

‘Dat we nu in één jaar netto gezien met 1.000 leden zijn gegroeid, heeft vermoedelijk ook te maken met onze campagne tegen de turteltaks en het feit dat we een alternatief konden voorleggen. We zitten in de lift.’

Legt dat de lat hoger voor de volgende verkiezingen?

‘De ambities die we hebben, waren er ook al in 2014. Iedereen vergeet dat wij die parlementszetel toen maar op een haar na hebben gemist. Nul komma twee procent, dat was alles wat we nog nodig hadden om hem binnen te halen.’

‘Maar we blijven de zaken op scherp stellen. Bij de volgende verkiezingen willen we doorbreken in de centrumsteden: Hasselt, Gent, Mechelen, Leuven, Turnhout... Daarbovenop willen we verkozen raken in de Kempense gemeenteraden. Ik denk aan Geel, Mol, Lier... Daar waar we aanwezig zijn, moeten we onze positie stevig verankeren.’

‘Met Groen en de SP.A werken we prima samen in Borgerhout. Wat ons betreft, staan we open voor een sociale meerderheid in Antwerpen. Maar we moeten wel een partij van het anti-establishment blijven. Dat is een belangrijke voorwaarde.’