‘Kritiek op “nieuw” pensioensysteem is voorbarig’
Vincent Van Quickenborne (Open VLD) Foto: Fred Debrock

Open VLD is verrast over de ongerustheid over de nieuwe pensioenplannen van minister Bacquelaine. ‘Het gaat hier om een extra mogelijkheid’, zegt Vincent Van Quickenborne. ‘Trouwens: het systeem bestaat al.’

Minister Bacquelaine (MR) doet in een nieuwe beleidsnota zijn pensioenplannen voor de komende jaren uit de doeken. In De Standaard schreef De Academische Raad voor het Pensioenbeleid een bijzonder kritisch en ongerust opiniestuk over een van Bacquelaine’s maatregelen: de hervorming van de tweede pensioenpijler.

‘Wij zijn eerlijk gezegd wat verrast over de ongerustheid dat de collectieve, tweede pensioenpijler zal afbrokkelen omdat er een individuele component aan wordt toegevoegd’, reageert Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Ten eerste staat dit letterlijk zo in het regeerakkoord. Het is niets nieuw onder de zon. Bovendien bestaat het systeem al, alleen wordt er nu geen gebruik van gemaakt omdat de procedure zeer ingewikkeld is.’

Van Quickenborne verwijst naar artikel 33 van de wet aanvullende pensioenen, waarin wordt beschreven dat werknemers die aanvankelijk bij een werkgever werkten die deelnam aan het systeem voor collectief aanvullend pensioen bij een nieuwe baan met een werkgever die niet in dat systeem zit, kunnen vragen om zelf een aanvullend pensioenpotje aan te leggen. ‘Individueel aanvullend pensioen dus’, stelt Van Quickenborne.

‘Voorbarige kritiek’

‘Tot slot is de vrees dat werkgevers hun verantwoordelijkheid niet meer zullen opnemen en het aanvullend pensioen volledig bij de werknemers zullen leggen, voorbarig’, vindt de Open VLD’er. ‘Het gaat hier niet om “individueel in plaats van collectief” maar om “individueel bovenop collectief”. Een extra mogelijkheid en vrijheid, met andere woorden.’

Zal het individuele systeem het collectieve na een tijd niet vervangen? ‘Het collectief systeem is fiscaal aftrekbaar voor de werkgever, dus zij gaan dat niet zomaar verwerpen’, besluit Van Quickenborne. ‘Vandaar ook dat ik de kritiek voorbarig vind.’