Gezocht: galante én interessante exit voor Turtelboom
Turtelboom staat open voor een job in de financieel-economische sector. In dat verband valt weleens de naam van haar broer. Foto: ID/ Dieter Telemans

Voor het eerst sinds haar ontslag profileert ex-minister Turtelboom zich als ‘gewoon’ Kamerlid. Ligt haar toekomst in de Wetstraat? De kans lijkt klein.

‘Laten we de Europese pre-toetredingssteun aan Turkije bevriezen zolang president Erdogan de democratische rechtsstaat uitholt.’ Met dat opmerkelijke voorstel luidde voormalig minister Annemie Turtelboom (Open VLD) gisteren haar politieke comeback in. Het is slechts een voorstel van resolutie, zo wist Het Laatste Nieuws, maar de liberale politica werkt er zichzelf wel mee in de kijker na maanden van absolute mediastilte.

Praten met de pers doet ze wel nog altijd niet. Via Thomas Vanwing, woordvoerder van de Open VLD-Kamerfractie, levert ze enkele standaard-quotes, in vragen van journalisten heeft ze geen zin. ‘Dit is een inhoudelijke sortie’, aldus Vanwing. ‘Maar wees gerust: Annemie heeft de knop omgedraaid.’

Net voor het zomerreces nam ze al de beloftevolle Hans Maes van Jong VLD Antwerpen in de arm als parlementair medewerker. Zijn grote internationale interesse helpt haar in de commissie Buitenlandse Betrekkingen.

Mogen we daaruit afleiden dat Turtelboom een ‘opstapje’ naar Europa voorbereidt? Dat lijkt een brug te ver: ze kreeg het domein toegewezen als laatst bijgekomen Kamerlid, en omdat ze weg wil blijven van de bevoegdheden die ze ooit in de regering had.

Eén ding is zeker: zolang Rutten de plak zwaait in de Melsensstraat, keert de ingeweken Antwerpse niet terug als minister. Daarvoor is er te veel gebeurd. Wat ooit een vriendschap was, ligt nu definitief begraven op het ‘slagveld van persoonlijke relaties’, zoals Guy Verhofstadt de politiek ooit omschreef.

Maar ook in een post-Rutten-tijdperk lijkt de kans klein dat Turtelboom nog opgevist wordt. Haar laatste uitvoerende mandaat was vice-minister-president, elke andere job is dan een stap terug. Belangrijker argument is dat er binnen Open VLD best wat ‘ministeriabele’ jongeren zijn, die electoraal sterker staan dan Turtelboom. Denk aan staatssecretaris Philippe De Backer, maar ook jonge wolven als Jean-Jacques De Gucht, Mathias De Clercq of Willem-Frederik Schiltz.