Tarief voor kinderopvang volgens inkomen stijgt
archiefbeeld Foto: blg
De tarieven in de kinderopvanginitiatieven waar ouders volgens hun inkomen betalen, worden in 2017 automatisch geïndexeerd met 1,08 procent. Dat staat in mails en brieven die Kind & Gezin heeft gestuurd naar alle betrokken ouders. De indexering komt fors hoger uit dan vorig jaar, toen die 0,41 procent bedroeg.

Concreet betekent de indexering dat het minimumtarief voor 2017 stijgt van 5,02 naar 5,07 euro, terwijl het maximumtarief uitkomt op 28,13 euro. Voor ouders die twee of meer kinderen tot 12 jaar ten laste hebben, geldt een korting van 3,18 euro per kind. In specifieke gevallen wordt ook een individueel verminderd tarief gehanteerd.

'Gemiddeld betalen ouders in inkomenstarief nu 14,62 euro. Dat wordt in 2017 dan 14,78 euro', zegt Frank Van Swalm van Kind & Gezin. 'Belangrijk om mee te geven: de nieuwe attesten worden automatisch berekend en ouders krijgen vanaf 12 december hun nieuw attest. Dat kunnen ze dan online raadplegen en aan hun opvang bezorgen. Ze hoeven dus in principe niets zelf te doen.'