Aardgas is niet langer de eerste keuze
Foto: imageglobe

Wie in de toekomst bouwplannen heeft in eennieuwe verkaveling of op een plek waar nog geen aardgas ligt, riskeert veel meer te moeten betalen voor een aansluiting.

De Vlaamse regering vindt het niet langer nodig om heel Vlaanderen aansluitbaar te maken op aardgas.

De voorbije jaren werd door de energiedistributienetbeheerders Eandis en Infrax jaarlijks tientallen miljoenen geïnvesteerd om in zowat heel Vlaanderen gasnetten aan te leggen. Het energiedecreet uit 2009 legde zo’n verplichting op. De Vlaamse regering heeft nu een ontwerp van decreet goedgekeurd dat deze verplichting opheft.

In de praktijk betekent het dat wie in een woning of wijk woont of wil gaan wonen die nog niet aangesloten is op het aardgasnet, heel wat meer zal moeten betalen als hij of zij toch aardgas in huis wil. Hoeveel is onduidelijk, maar het zal een pak meer zijn dan het huidige forfaitaire aansluitingstarief van 250 euro. De Vlamingen die nog niet aangesloten zijn op het gasnet, zijn overigens een zeer kleine groep aan het worden. Het grootste Vlaamse energiedistributiebedrijf, Eandis, schat dat door de investeringen van de voorbije jaren 97 procent van het hele distributiegebied aangesloten is op zijn gasnet. Eandis dekt 80 procent van het Vlaamse grondgebied.

Eandis en Infrax waren al geruime tijd vragende partij om de verplichting om heel Vlaanderen aan te sluiten, te herbekijken. Vooral omdat de resterende procenten aansluiten heel veel geld kost. Het gaat om kleine woonkernen in afgelegen gebieden in Vlaanderen.

Maar er is nog een andere reden waarom een verdere uitbreiding van het gasnet niet meer zo vanzelfsprekend is. De verwachting is dat de verstrengde regelgeving over de energieprestatie van woningen (EPB) en het stimuleren van hernieuwbare energie de interesse voor aardgas als verwarmingsbron de komende jaren zullen doen tanen. Zeker bij degenen die een nieuwe woning bouwen.

Klimaatopwarming

De Vlaamse regering vindt het alvast niet opportuun om nieuwe woonwijken op het gasnet aan te koppelen als de panden in die wijk een zeer laag EPB-peil moeten respecteren of als een alternatieve energiebron (zoals een warmtenet) is gepland. Aardgas is niet langer de eerste keuze omdat het als fossiele brandstof hoe dan ook bijdraagt tot de klimaatopwarming.

Dat gaat niet meteen resulteren in een terugval van het aantal nieuwe gasaansluitingen, is bij Eandis te horen. Omdat volgens topman Walter Van den Bossche aansluiten op gas zeer aantrekkelijk blijft bij renovatie van bestaande woningen die makkelijk aangesloten kunnen worden op het bestaande gasnet. De jongste jaren groeide het aantal gasaansluitingen a rato van 35.000 per jaar.