Adviseur van de minister, en onafhankelijk expert?
Geert Noels: ‘Crombez speelt op de man, zijn verwijt slaat nergens op.’ Foto: Dieter Telemans

‘Als Geert Noels een minister adviseert, moet hij daar als opiniemaker open over zijn’, vindt John Crombez (SP.A). Dubbele petten vereisen transparantie.

Kan een expert een minister politiek advies verlenen, al dan niet open en bloot, en in het publieke debat blijven optreden als ‘onafhankelijke’? Deze week opent SP.A-voorzitter John Crombez in Knack de aanval op Geert Noels, die met zijn bedrijf Econopolis advies verleent aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), daarvoor betaald wordt door de FOD ­Financiën en vervolgens ‘opgevoerd wordt als onafhankelijk expert, om lovende commentaar te geven op het beleid van de N-VA-minister die hij zelf heeft geadviseerd’. Crombez suggereert dat Noels over de schreef gaat.

‘Er zijn twee zaken die me tegen de borst stuiten’, verduidelijkt Crombez aan De Standaard. ‘Ik heb geen probleem met de aanstelling van Noels als extern adviseur van de minister, maar dan moet hij door het kabinet betaald worden en niet door de administratie. Twee: als je werkt voor een minister en je geeft daarna als expert je mening over zijn beleid, dan dienen mensen te weten dat hij jou betaalt. Anders lijkt het of je als “onafhankelijke” toevallig dezelfde mening hebt als de minister, terwijl er geen sprake is van toeval.’

Nee, Crombez wil niet gezegd hebben dat een expert per definitie zijn onafhankelijkheid verliest als hij een politieke opdracht aanneemt, maar eist wel transparantie.

Opvallend: John Crombez had als staatssecretaris voor Fraudebestrijding óók een fiscaal expert in dienst, Michel Maus. De professor bleef nauwelijks zes weken op het kabinet, naar verluidt omdat hij het beleid te ‘agressief’ vond en sommige cliënten van zijn advocatenkantoor not amused waren.

‘Maus heeft kortstondig bij mij op de payroll gestaan als kabinetsmedewerker en dat was snel publieke informatie’, aldus Crombez. ‘In die periode heeft hij nooit gepretendeerd “onafhankelijk expert” te zijn, het was altijd heel duidelijk dat hij voor mij werkte.’