CD&V pleit er dinsdag voor dat kinderen die levenloos geboren worden na een zwangerschap van minder dan 180 dagen, toch met naam en voornaam kunnen worden opgenomen in het geboorteregister.

‘We hopen met dit voorstel eindelijk een doorbraak te realiseren. Voor ouders kan dit echt een belangrijke steun zijn in het rouwproces’, zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq.

Op dit moment wordt enkel een akte van levenloos kind opgemaakt voor het overlijdensregister na een zwangerschapsduur van 180 dagen, oftewel zes maanden. Bij een kortere zwangerschapsduur is geen akte mogelijk.

‘Of hun baby nu voor, tijdens of na de geboorte overlijdt, maakt voor ouders geen enkel verschil. Het kind wordt geboren en maakt deel uit van het gezin. Ouders verwachten hier erkenning, ook vanuit de overheid’, zegt Becq daarover.

Geen verplichting

De CD&V-politica heeft een nieuw voorstel klaar om ook al een geboorteakte mogelijk te maken voor levenloos geboren kinderen na een zwangerschap van minder dan 180 dagen. ‘Ouders hebben hierin een vrije keuze, zij zijn tot niets verplicht’, licht Becq toe.

De akte zou geen enkel rechtsgevolg noch sociale rechten doen ontstaan. ‘Wel geven we de ouders de mogelijkheid om het kind naast een voornaam ook een familienaam te geven, zoals in Nederland en Frankrijk. Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag van vele papa’s en mama’s om het kind een volwaardige erkenning te geven.’

Becq hoopt dat de coalitiepartners zich in het voorstel kunnen vinden. ‘Dit dossier sleept al te lang aan. Met ons aangepast voorstel hopen we nu eindelijk een wetgevend kader te scheppen dat een rouwproces op maat van de ouders mogelijk maakt’, aldus nog de CD&V-politica.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig