‘Complex project’ moet zonevreemdheid Kluisbos aanpakken
Foto: credit

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) laat niet alleen voor het samenvoegen van twee loten bouwgrond in het natuurgebied Kluisbos een zogenaamd ‘complex project’ opstarten, maar met de procedure wordt ook een oplossing gezocht voor een vijftiental andere (slapende) bouwgronden, het vijf hectare grote recreatieoord Kluisbos en een iets kleinere oppervlakte zonevreemde recreatiegebieden die nu hoofdzakelijk voor landbouw gebruikt worden.

De zonevreemde verkavelingen in het Kluisbos dateren uit 1963, ondertussen is het gebied opgenomen in de habitatrichtlijn, het Natura 2000-netwerk en de zonevreemdheid. Op 2 juli 2015 vergunde de Oost-Vlaamse deputatie in beroep het samenvoegen van twee (niet vervallen) loten tot één bouwgrond, verwijzende naar rechtspraak en met bijkomend een aantal voorwaarden, en dat leidt tot protest bij actiegroepen en Groen. Eerder weigerde het schepencollege van Kluisbergen die samenvoeging, steunend op een (bindend) ongunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleende een (niet-bindend) ongustig advies.

Bestemmingsruil

De gemeente bezit op de top van de Kluisberg een recreatieoord met jeugdverblijf, sporthal, zwembad en parkings. Het recreatie-oord zou echter op 8 december openbaar verkocht worden, maar die verkoop wordt afgelast. ‘De gemeente heeft op 10 oktober minister Schauvliege geconsulteerd om te zoeken naar een duurzame oplossing’, zegt de woordvoerder van Joke Schauvliege. ‘Volgens de minister is het decreet complexe projecten, dat sedert 1 maart 2015 van kracht is, het meest geschikte instrument. Dit decreet voorziet in een nieuwe aanpak van complexe projecten met een groot maatschappelijk en strategisch belang.’

Concreet maakt zo’n project het mogelijk om een bestemmingsruil toe te passen, waarbij de rechtszekerheid voor zowel de eigenaars en het recreatie-oord gegarandeerd wordt en het waardevolle bos gevrijwaard. In de procedure zou niet alleen de ongeveer vijftien (slapende) bouwgronden betrokken worden, maar ook de toekomst van het vijf hectare grote recreatie-oord, alsook een iets kleinere oppervlakte aangrenzend recreatiegebied dat momenteel hoofdzakelijk voor landbouw gebruikt wordt.

De doorlooptijd van het project wordt op twee jaar geschat.