Bereken zelf

Bent u rijker dan uw buren?

23 oktober 2016onze redactie

De helft van de gezinnen bezit netto meer dan € 219 000. Een eigen huis, zaak, belegging of spaarrekening: u bent soms rijker dan u denkt. Waar bevindt u zich op de schaal? Bereken het hier zelf.

+ ACTIVA

Hoeveel geld hebben u en uw gezinsleden op uw zicht-en spaarrekeningen?
zichtrekeningen:
spaarrekeningen:
Hoeveel geld hebt u in aandelen etc. zitten?
aandelen:
obligaties:
beleggingsfondsen:
pensioenspaarfondsen:
levensverzekeringen:
andere:
Hoeveel is uw vastgoed etc. waard?
eigen woning:
ander vastgoed:
eigen zaak:
voertuig(en):
waardevolle voorwerpen:
andere:

- SCHULDEN

Hoeveel geld moet u nog terugbetalen aan leningen (woonlening, andere)?
woonleningen:
andere:
Uw geschatte vermogen bedraagt:

0 euro

50 %rijkste
1 %
u bevindt zich hier
€ 219.000€2.201.000
U bent rijker dan 5% van de Belgische gezinnen

De Nationale Bank onderzocht aan de hand van erg uitgebreide enquêtes hoeveel Belgische gezinnen netto bezitten. De berekening werd gemaakt door reële en financiële activa met elkaar op te tellen en daar alle uitstaande schulden van af te trekken. Een eigen auto en spaarrekening dragen bijvoorbeeld bij aan het nettovermogen, een hypothecaire lening wordt van het totaalbedrag afgetrokken.

De bevraging, opgesteld door het Household Finance and Consumption Network (HFCN), telt meer dan 100 pagina's. De rekenmodule hier is dus een sterk vereenvoudigde weergave.

De grafiek maakt het mogelijk om het vermogen van gezinnen te vergelijken, maar houdt daarbij geen rekening met leeftijd en samenstelling. Nochtans hebben die wel een grote invloed op het vermogen. Oudere koppels hebben meer vermogen vergaard, zo blijkt uit de studie van de Nationale Bank. Alleenstaande volwassene – met of zonder kinderen – hebben gemiddeld minder vermogen.

Wie meer dan 219.000 euro bezit, blijkt volgens de resultaten rijker dan 50% van de bevraagde huishoudens. Een klein deel van de bevolking, de illustere 1%, bezit meer dan 2.201.000 euro.