67 miljoen euro nodig om hiv-patiënten te vergoeden
Foto: belgaimage
Wie in de jaren 80 via een bloedtransfusie besmet raakte met hiv, heeft recht op 20.000 euro compensatie. Dat bepleiten medische experts. In België zou het gaan om 41 gevallen.

Als iemand aids krijgt door een besmette bloedtransfusie, hoeveel mag het slachtoffer dan eisen ter financiële compensatie? Niemand in België die het goed wist. Maar vandaag stelt het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg zijn berekeningen voor. Het centrum pleit voor 20.000 euro.

Aids, veroorzaakt door het hiv-virus, is een grillige en nare ziekte die het immuunstelsel van de patiënt geleidelijk aan ontmantelt, met mogelijk de dood tot gevolg. Het wordt onder meer via bloed doorgegeven.

Maar tot midden de jaren 80 was het technisch niet mogelijk om bloedtransfusies op hiv te controleren, met gevolg dat mensen aan het infuus zonder het te weten besmet raakten.

Na 1985, toen het virus te traceren viel en de schade duidelijk werd, nam België enkele wetten aan die het in principe mogelijk maakten om een compensatie aan te vragen. ‘Maar die zijn te ingewikkeld en niet op elkaar afgestemd, waardoor een grote groep slachtoffers in de kou blijft staan’, zegt Irm Vinck van het Kenniscentrum.

Hepatitis C

Het Kenniscentrum, dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) onafhankelijk en kritisch adviseert over gezondheidskwesties, lanceert daarom een voorstel dat inspeelt op die historische nood. Niet alleen hiv-slachtoffers, komen in aanmerking,ook mensen die vóór 1999 hepatitis C opliepen, een aandoening die kan leiden tot ernstige problemen met de lever.

Volgens schattingen van het Kenniscentrum hebben nog 41 hiv-slachtoffers en 1.243 hepatitis C-patiënten recht op een vergoeding van de overheid. Rekening houdend met de directe omgeving, zoals kinderen en wederhelften die evenzeer te lijden hebben, gaat het respectievelijk zelfs om 184 en 6.072 betrokkenen.

Een direct slachtoffer (diegene die de ziekte kreeg) is daarbij goed voor 20.000 euro compensatie, een ‘naaste’ 10.000 euro en een kind 5.000 euro.

Het totale kostenplaatje, om alle discriminaties weg te werken tegen 2022, wordt geraamd op 67 miljoen euro. ‘Na 2022 gaat dat natuurlijk dalen, omdat het risico tot besmetting praktisch niet meer bestaat, gezien alle controle’, aldus Vinck.

Maar gaat De Block dat geld vrijmaken? Het kabinet, dat deze week al tal van besparingen aankondigde in het kader van de federale begrotingsgesprekken, laat alleen weten het voorstel ‘te bestuderen’