Bedrijfsoverdracht: hoe vindt u de ideale koper voor uw onderneming?
Foto: Shutterstock
KBC heeft een nieuw digitaal platform voor bedrijfsoverdrachten opgestart: KBC Match’it. Dit moet de moeilijke zoektocht naar een geschikte tegenpartij vergemakkelijken.
Dossier aangeboden door KBC Match'IT.

KBC Match’it vervult de rol van matchmaker. Verkopers van (familie)bedrijven en investeerders op zoek naar interessante overnamedossiers kunnen er met elkaar in contract treden, informatie uitwisselen en onderhandelingen opstarten. En dit op een discrete en confidentiële manier, binnen een professionele en beveiligde omgeving.

Het platform munt uit door een efficiënte gebruiksvriendelijkheid voor beide partijen. Vandaag heeft KBC Match’it al diverse dossiers op het platform staan. Geïnteresseerde investeerders kunnen die raadplegen. Deze dossiers bevatten alle nodige data voor een grondige analyse. Alle over te nemen bedrijven zijn trouwens vooraf gescreend door de fusie- en overname-experten van KBC Securities. Als investeerder op zoek naar valabele opportuniteiten in de reële economie komt u hier dus volledig aan uw trekken.

Veel platforms slagen er niet in om een voldoende groot publiek te mobiliseren. Ook confidentialiteit en discretie garanderen, is vaak een probleem. Het grote netwerk en het diverse klantenbestand van KBC zijn daarom een sterke troef,  zowel voor kopers als verkopers. De kans om de perfecte match te vinden stijgt gevoelig.

Hoe werkt het platform concreet? 

Na een persoonlijk planningsgesprek met KBC bezorgt u als mogelijke verkoper een gedetailleerde uitleg over uw identiteit, business, financiën en bedrijfsorganisatie. Samen met KBC wordt daarna een uniforme informatiebundel opgesteld. Daar wordt ook een anonieme en beknopte samenvatting van gemaakt.

Het platform KBC Match’it brengt uw anoniem profiel dan onder de aandacht van kwalitatief sterke investeerders uit België en de buurlanden. Zij zijn voorafgaandelijk gescreend door de fusie- en overname-experten van KBC Securities.

Dit digitaal platform is dus niet vrij toegankelijk voor het brede publiek. Alleen geregistreerde investeerders krijgen toegang, en dit tegen betaling van een abonnementsprijs.

Op basis van zijn voorkeuren krijgt een investeerder een lijst met anonieme profielen met algemene bedrijfsinformatie. Vervolgens kan hij van de dossiers die hem interesseren het uitgebreide informatiememorandum opvragen.

De verkoper wordt hiervan verwittigd en beslist zelf welke geïnteresseerde investeerder inderdaad het uitgebreide detaildossier mag raadplegen.

Bovendien moet de investeerder een geheimhoudingsverbintenis ondertekenen voor hij inzage krijgt. Na grondige analyse van het informatiememorandum kan de investeerder op het platform een niet-bindend indicatief bod uitbrengen.      

Op het einde van de biedingsperiode worden alle biedingen verzameld en overhandigd aan de verkoper. Hij kiest daarna zelf met welke partij(en) hij in contact wil komen en verdere onderhandelingen wil voeren.

Wie als verkoper geen eigen raadgevers heeft, kan via het platform in contact komen met juridische, fiscale en financiële adviseurs. Ook de ervaren fusie- en overname-experten van KBC Securities blijven beschikbaar voor advies aan de verkoper.  Te allen tijde kan de gebruiker van het platform vrij kiezen op welke adviseurs hij een beroep doet. 

Meer informatie? www.kbcmatchit.be