Maak een stappenplan voor uw bedrijfsoverdracht
Foto: Shutterstock
Het eigen bedrijf verkopen is één van de grootste uitdagingen voor elke ondernemer. U moet niet alleen al uw verkooptalenten in de strijd gooien om uzelf van een zorgeloze toekomst te verzekeren, u moet uw onderneming ook eerst verkoopsklaar maken. Dat is een complex proces over meerdere jaren. Hoe gaat u daarbij het best te werk? KBC Match'it kan u bij al deze stappen helpen of doorverwijzen naar zijn partners.
Dossier aangeboden door KBC Match'IT.

1. Maak een persoonlijk toekomstplan

Overlating of opvolging?  U moet alleszins de nodige tijd nemen om goed na te denken over uw toekomst na uw professionele carrière. U kunt zich informeren bij Vlaio (Agentschap Innoveren en Ondernemen), dat elk jaar de ‘Week van de bedrijfsoverdracht’ organiseert. En bij de segmentexperten van KBC die adviseren over fusies en overnames.

2. Bekijk eerst alle mogelijkheden om het bedrijf over te laten

Tijdens uw oriëntatiefase houdt u het best alle mogelijke scenario’s voor ogen: de overdracht aan een derde, familiale opvolging, extern management, …  Maak daarna een goed doordacht en gefaseerd stappenplan.

3. Maak de onderneming klaar voor de overdracht

Zorg er vooral voor dat u uw bedrijf op orde heeft. Na al die jaren bestaat het misschien uit meerdere vennootschappen. Ook het persoonsgebonden karakter, een verouderd businessmodel, complexe fiscale constructies, een gebrek aan structuur of een te grote verwevenheid met privézaken kunnen een kmo onverkoopbaar maken. Deze onvoordelige startpositie moet eerst uitgezuiverd worden. 

4.  Werk aan een strategisch businessplan

Uitbollen is uit den boze. Blijf intussen investeren in de toekomst: waarin kan de onderneming nog groeien? Welke investeringen blijven nodig om de toekomstige rendementen te garanderen? Zijn de lopende contracten overdraagbaar? Hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten? Hebt u een bekwaam team? Welke beleidsstructuren bestaan er? Een goede continuïteit van zaken volgens een degelijk plan moet het streefdoel zijn.

5. Bepaal de waarde

Doe uw eigen due diligence: analyseer uw sterktes, zwaktes, opportuniteiten en risico's. Analyseer de markt, de klanten, de leveranciers en de concurrentie. Breng duidelijkheid over de actuele financiële positie en de verwachte evolutie. Is er een stabiele cashflow? Wat is de reële marktwaarde van de activa en dienen ze voor professionele doeleinden? Hebt u alle afschrijvingen goed verrekend? Bepaal voor uzelf een realistische waarde als vertrekbasis voor de latere onderhandelingen.

6. Laat u goed begeleiden

Er zijn maar weinig succesvolle overnames waar geen enkele adviseur aan te pas kwam. Er zijn genoeg deskundige  boekhouders, accountants,  coaches, overnamebegeleiders, bedrijfsrevisoren, advocaten en/of notarissen om u te ondersteunen. Een goede adviseur verdient zich snel terug in de onderhandeling. Overleg vooraf welke informatie u wil hebben en geven, welke concessies u wel en niet wil doen. Vergeet niet dat ook een overnemer deskundig begeleid wordt.

7. Start het verkoopproces pas als u er volledig klaar voor bent

En als u niet meteen weet waar u een geïnteresseerde partij vindt, kunt u zich met uw dossier wenden tot KBC Match'it. Dit platform kan snel meerdere valabele kandidaten opleveren. Daarover leest u meer details in de laatste aflevering.